• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

معافیت ۴۶ فرزند مددجوی سمنان از خدمت سربازی

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت :46فرزند مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در ده‌ماهه سال جاری از خدمت سرباز معاف و ۷۴ نفر از سایر مزایا انتقالی و بخشودگی بهره‌مند شدند.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ، با اشاره به اینکه این طرح با هدف حمایت از خانواده‌ها بی سرپرست تحت حمایت اجرایی می‌شود افزود: فرزندان ذکوری که به علت فوت سرپرست یا طلاق مسئولیت معیشت یک زندگی را بر عهده دارند می‌تواند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۶ فرزند مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در ده‌ماهه نخست امسال از تسهیلات معافیت سربازی بهره مند افزود: ۵۴ نفر به نزدیک‌ترین محل یگان سکونت خود اعزام شدند.

رضوی به معافیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت، اشاره کرد و گفت: ۲۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان با توجه به مدرک تحصیلی از زیر دیپلم تا پزشکان متخصص و بالاتر با پرداخت جریمه تعیین شده با و حمایت های کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از پرداخت ۵۵۸ کمک‌هزینه جهیزیه به نوعروسان، ازدواج مجدد و هدیه به پسران مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در ده‌ماهه سال جاری خبر داد و گفت: یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان برای کمک‌هزینه‌های جهیزیه و هدیه ازدواج به پسران پرداخت‌شده است.

رشد ۴۴ درصدی مشارکت مردم سمنان در کمک به نیازمندان

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت:مشارکت مردم استان سمنان در کمک به نیازمندان در سرفصل‌های صدقه، زکات، اکرام و کمک‌های موردی به ۳۹ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومان در ده ماهه سال جاری رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۴۴ درصدی همراه شد.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ، سید جواد رضوی با اشاره به اینکه مشارکت‌های مردم در سرفصل‌های کمک به معیشت، درمان، کمک‌هزینه‌های تحصیلی، کلاس‌های آموزشی، مشاوره، تسهیلات اشتغال‌زایی، کمک‌هزینه جهیزیه، معافیت و خدمات سربازی به فرزندان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان هزینه می‌شود بیان کرد: افزایش مشارکت مردم استان سمنان در کمک به نیازمندان منجر به کاهش آلام این افراد و رفع چهره فقر از جامعه می‌شود.

وی از جمع‌آوری چهار میلیارد و ۳۶ میلیون تومان صدقه در دهه ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ۱۰۲ از برنامه پیش‌بینی‌شده برای جمع‌آوری صدقه در این استان محقق شد و مشارکت مردم در این امر خیرخواهانه نسبت به سال گذشته با رشد ۱۳ درصدی همراه شده است.

سید جواد رضوی بابیان اینکه مردم این استان در ده‌ماهه امسال ۶ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان به فرزندان خود در طرح محسنین و ایتام کمک کردند، بیان کرد: این رقم در سال گذشته چهار میلیارد ۴۱۷ میلیون تومان بود که بر این اساس کمک حامیان به فرزندان معنوی خود با رشد ۵۳ درصدی را به همراه داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۱۵۷ درصد تعهد کمیته امداد در کمک‌های مبتنی بر نیاز محقق شد، افزود: در ده‌ماهه سال جاری ۱۷ میلیارد و ۸۲۶ میلیون کمک‌های مبتنی بر نیاز (موردی) در استان سمنان جمع‌آوری شد که با رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شد.

وی بابیان اینکه مشارکت مؤدیان استان سمنان در پرداخت زکات مستحبی و واجب به ۱۰ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان در این مدت ده ماهه رسید تصریح کرد: جمع‌آوری هفت میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان زکات در استان سمنان بر اساس برنامه ده‌ماهه سال جاری پیش‌بینی‌شده بود که با میزان مشارکت رو به رشد مردم ۱۴۲ درصد تعهد این نهاد در زکات محقق شد.

شایان‌ذکر است، بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده کمیته امداد استان سمنان جمع‌آوری کمک‌های مردمی در سرفصل‌های صدقه، زکات، اکرام و کمک‌های مبتنی بر نیاز در برنامه دهه ماه ۲۸ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که با مشارکت ۳۹ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومانی مردم استان سمنان در کمک به نیازمندان، ۱۴۱ درصد تعهد این نهاد محقق شد

۹۵۰ فرصت شغلی برای مددجویان سمنان فراهم شده است

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان گفت:در ده‌ماهه امسال ۹۵۰ فرصت شغلی بااعتبار ۲۰ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان ایجادشده است.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،علیرضا خدابنده با اشاره به اینکه علاوه بر ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در سرفصل‌های مهارت‌آموزی، کارآفرینی و حرفه‌آموزی به دانش آموزان اجرایی می‌شود افزود: بعد از اجرایی شدن هر طرح اشتغال نظارت‌های بیش از سه سال باهدف پایداری و در صورت ضرورت اعطای تسهیلات تکمیلی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ده امسال ۹۵۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان ایجادشده است افزود: برای طرح‌های اشتغال ایجادشده ۲۰ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان اعتبار از منابع کمیته امداد و بانکی هزینه شده است.

علیرضا خدابنده عمده مشاغل را در قالب ۴۷۶ طرح خدماتی، ۳۶۲ طرح دامپروری، ۵۵طرح صنایع‌دستی ، ۴۴ طرح کشاورزی،هشت طرح فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پنج طرح برشمرد و گفت: سه هزار و ۶۲ طرح تحت نظارت کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان نظارت و پایش می شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان به منابع تأمین اعتبارات اشتغال در سال جاری اشاره کرد و گفت: از مجموع طرح‌های اجراشده در ده‌ماهه سال جاری، ۵۴۷ طرح بااعتبار ده میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان از طریق بانک‌ها جذب‌شده است.

وی ۲۲۱ طرح اجراشده را از منابع کمیته امداد بااعتبار چهار میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان دانست و بیان کرد: ۱۷۳ طرح از محل صندوق توسعه ملی، و هشت طرح به‌صورت تلفیقی با بانک و کمیته امداد با پرداخت ۲۸۴ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی ایجادشده است.

پرداخت دو هزار فقره وام ضروری به مددجویان سمنان

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: دو هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه پنج میلیون تومانی در ۱۰ ماهه سال جاری به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت‌ شده است.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا، سید جواد رضوی افزود: علاوه بر پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کمیته امداد، وام‌های ضروری باهدف رفع مشکلات و بهبود معیشت پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری دو هزار فقره وام قرض ضروری به مددجویان و افراد نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان پرداخت‌شده است تصریح کرد: ۱۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام‌های ضروری هزینه شد.

سیدجواد رضوی بابیان اینکه ۶۰۰ سری کمک‌هزینه جهیزیه برای نوعروسان در سال جاری تهیه شد گفت: بر اساس ارزیابی از ۶۳۰ ازدواج مددجویان دختر و پسر تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان، درصد طلاق این زوج‌های جوان کمتر از یک درصد بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه دو هزار ۵۰۰ مشاوره فردی و ۴۰ مشاوره گروهی خانواده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان ارائه‌شده است بیان کرد: این مشاوره‌ها در قالب مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مسائل خانوادگی، زناشویی، تحصیلی، مذهبی و اعتقادی به مددجویان باهدف تحکیم بنیان خانواده ارائه‌شده است.

سید جواد رضوی به نیازسنجی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان بر اساس یازده اولویت اشاره کرد و گفت: تمام خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان بر اساس نیازهای ازجمله جهیزیه، درمان، تحصیل، مسکن و سایر سرفصل‌های حمایتی نیازسنجی و رصد شده تا نیاز آنان در اولویت برطرف شود.

لازم بذکر است، تعداد خانواده های  تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در سال جاری از ۲۳ هزار نفر به ۳۱ هزار نفر افزایش‌یافته است.

بهره‌مندی ۲۵۰۰ مددجوی سمنان از دوره‌های آموزش خانواده

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

معاون فرهنگی کمیته امداد استان سمنان گفت:دوره‌های آموزشی خانواده موفق با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده برای دو هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان از ابتدای سال جاری تاکنون برگزارشده است.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ، محمدابراهیم یوسفیان گفت: دوره آموزشی خانواده‌های موفق با حضور ۶۰ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز دانشگاهی استان سمنان برگزار شد.وی با اشاره به اینکه اولین دوره برای ۳۵۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان سمنان وادارات تابعه برگزار شد تصریح کرد: در دومین دوره هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان شهرستان شاهرود و اداره‌های تابعه از این دوره‌های آموزشی بهره‌مند شدند.وی دوره آموزشی خانواده موفق در قالب کلاس‌های آموزشی سواد رسانه‌ای، فضای مجازی، سبک زندگی دینی، فرزند پروری، پیشگیری از اعتیاد، آشنایی با نماز برشمرد و گفت: همسرداری، طلاق و آسیب‌های روانی، مدیریت معیشت اقتصاد خانواده، آشنایی با انقلاب اسلامی، مهارت‌های نوجوانی، احکام و آسیب‌های اجتماعی از دیگر سرفصل‌های آموزشی بوده است.

وی بابیان اینکه دوره آموزشی برای ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد دامغان و امیرآباد در دی‌ماه سال جاری برگزار شد کرد: ۴۵۰ نفر از مددجویان شهرستان‌های گرمسار، آرادان و شهر ایوانکی از این دوره‌های آموزش برخوردار شدند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان سمنان از برنامه‌های پیش رو برای آموزش ۵۰۰ نفر از مددجویان شهرستان میامی خبر داد و گفت: دوره آموزشی خانواده‌های موفق با پایان این دوره خاتمه خواهد یافت.

وی بابیان این‌که این دوره‌ها در طول سال ادامه می‌یابد گفت: این نهاد تلاش کرده در کنار کمک‌های معیشتی و اقتصادی گام‌های مؤثری را با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده بردارد.

محمدابراهیم یوسفیان از اعزام ۲۲۸ دانش آموزان دختر دوره متوسط دوم به همراه مربیان به اردوی آموزشی تربیتی اردوگاه شیخ بهایی اصفهان خبر داد و گفت: این اردو پنج‌روزه در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: