• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

ارائه بیش از ده هزار خدمات به نیازمندان از محل زکات

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به کمیته امداد

مشارکت مؤدیان استان سمنان در پرداخت زکات در ۹ ماهه سال جاری به ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسید که ده هزار و ۲۴۶ خدمات حمایتی در قالب خرید و بهسازی مسکن، تأمین جهیزیه، کمک‌هزینه تحصیلی، درمانی و معیشت از محل مشارکت مؤدیان زکات برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان استان سمنان هزینه شده است.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا، مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه کمیته امداد استان سمنان جمع‌آوری ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات را در سال جاری متعهد شده بود افزود: با مشارکت ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی مؤدیان در ۹ ماهه سال جاری، تعهد این نهاد در جمع‌آوری زکات محقق شد.
وی بابیان اینکه هشت میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان از زکات جمع‌آوری‌شده در ۹ ماهه سال جاری مستحب بوده است یادآور شد: ۳۱۹ میلیون تومان زکات واجب و ۹۷۸ میلیون تومان زکات فطره و کفاره جمع‌آوری‌شده است.
سید جواد رضوی بیان کرد: ۷۲ درصد از مجموع زکات سهم فقرا و ۲۸ درصد صرف پروژه‌های عام‌المنفعه در استان سمنان شد.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۵۰ جهیزیه برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان استان از محل جمع‌آوری زکات تهیه‌شده است افزود: ۱۷۰ کمک‌هزینه درمانی، ۴۰۰ کمک‌هزینه تحصیلی در این مدت به نیازمندان ارائه شد.
وی به ساخت ۱۲ و تعمیر ۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۵۸۲ کمک‌معیشت به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان استان سمنان پرداخت‌شده است.
سید جواد رضوی از همکاری ۱۱۳ عامل افتخاری زکات در روستا و شهر استان سمنان خبر داد و گفت: ۱۳۱ مبلغ زکات با این نهاد برای نهادینه کردن فرهنگ زکات همکاری می‌کنند.
شایسته ذکر است، زکات جمع‌آوری‌شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵ درصدی داشته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: