• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

نهادینه کردن فرهنگ کمک به همنوعان با همیاری رسانه ملی

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به کمیته امداد

مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان سمنان راه‌های نهادینه و تثبیت فرهنگ نوع‌دوستی را در جامعه تبیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا، حجت‌الاسلام مصطفی توکلیان، مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان گفت:بخش اعظمی از فعالیت کمیته امداد منوط به تبلیغ صحیح، خالصانه و کاملاً رسانه‌ای است.
وی با اشاره به اینکه تبلیغ صحیح می‌تواند فعالیت‌های کمیته امداد را معرفی و در جذب خیرین مؤثر باشد بیان کرد: این امر منجر به نهادینه شدن فرهنگ نوع‌دوستی و درنتیجه رفع چهره فقر از جامعه می‌شود.
حجت‌الاسلام مصطفی توکلیان برساخت تله‌فیلم و فیلم‌های مؤثر در کمیته امداد استان سمنان تأکید کرد و گفت: صداوسیمای مرکز سمنان آمادگی خود را برای پخش فیلم‌های تأثیرگذار اعلام می‌کند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان بابیان اینکه کمیته امداد در آیین و مناسبت‌های مختلف جشن عاطفه‌ها، نیکوکاری، به کمک نیازمندان جامعه می‌شتابد افزود:صداوسیما هم در کنار این نهاد بر خود وظیفه می‌داند در دستگیری از نیازمندان تلاش خود را مبذول دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه در استان سمنان ۲۳ هزار مددجو درچند ماهه گذشته وجود داشت بیان کرد: در این تنش اقتصادی با اضافه شدن سه هزار ۵۰۰ خانوار جدید تعداد مددجویان تحت حمایت این نهاد به ۳۰ هزار نفر رسید.
سید جواد رضوی بیان کرد: اکنون مددجوی پشت نوبت مسکن، جهیزیه و وام ضروری پشت نوبتی نداریم.
وی بابیان اینکه این نهاد تلاش کرده گام‌های مؤثری در توانمندی مددجویان بردارد بیان کرد: از ۶۱۲ ازدواج مددجویان کمیته امداد تنها کمتر از یک درصد منجر به طلاق شد که این امر نشان ازآموزش موثر برای زوج های جوان در شرف ازدواج دارد.
وی بابیان اینکه تاکنون پشتوانه رسانه در حمایت از این نهاد و دستگیری از نیازمندان وجود داشته است تأکید کرد: اما در این برهه از زمان باید با همکاری رسانه ملی هر چه بیشتر به سمت دستگیری از نیازمندان گام برداریم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: