• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

سمنان؛رتبه نخست در جشن نیکوکاری

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداداستان سمنان،ازکسب رتبه اول استان سمنان در آئین جشن نیکو کاری خبردادو گفت:میانگین مشارکت هر فرد در کشور دوهزارتومان است،اما با مشارکت پنج میلیاردو600میلیون تومانی مردم استان سمنان سرانه هر فرد به هشت هزار تومان رسید..

به گزارش پایگاه خری کارنامه فردا به نقل ار روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان؛ محمد قوسی با اشاره به این آئین ملی گفت: مردم استان سمنان تاکنون پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به نیازمندان در آستانه عید نوروز کمک کردند که از این مجموع یک میلیارد ۴۲۰ میلیون تومان نقد و باقی‌مانده به‌صورت غیر نقدی بوده است.

وی افزود: سرانه مشارکت هر فرد در آیین ملی جشن نیکوکاری به‌طور میانگین دو هزار تومان است،وی خاطرنشان کرد: استان سمنان با جمعیت ۷۰۲ هزارنفری و یا مشارکت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی مردم استان سمنان در جشن نیکوکاری، سرانه هر فرد به هشت هزار تومان رسید.

محمد قوسی در ادامه اعلام کرد:به مناسبت جشن نیکوکاری ۶۵ هزار پاکت دریافت هدایای نقدی دانش آموزان در مدارس سطح استان سمنان توزیع شد و این دانش آموزان تاکنون با دستانی پر از مهر و عاطفه ۶۰۰ میلیون تومان به هم نوعان خود کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۲۴ پایگاه جشن نیکوکاری در سطح شهرهای استان آماده دریافت کمک‌های مردمی شد خاطرنشان کرد: نیک اندی‌شان استان سمنان با حضور در پایگاه‌های سراسر استان سمنان کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به نیازمندان هدیه کردند تا در آستانه سال جدید، به شعار «عیدی برای همه» تحقق بخشند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان از جمع‌آوری ۶۵ درصدی کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری توسط ۵۰ مرکز نیکوکاری در استان سمنان خبر داد و گفت: بخش عمده کمک مردم به نیازمندان در مراکز نیکوکاری انجام شد.

وی به تحقق مشارکت مردم استان سمنان در آیین جشن ملی نیکوکاری اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری چهار میلیارد ۹۱۰ میلیون تومان در جشن نیکوکاری سال جاری تعهد شده بود که با مشارکت پنج میلیارد ۶۰۰ میلیون تومانی بیش از صد درصد تعهد این نهاد محقق شد.

خبرنگار-محمد پورتقی

مشارکت ۵,۶ میلیارد تومانی مردم استان سمنان در جشن نیکوکاری

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان گفت: تاکنون پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به نیازمندان در آستانه عید نوروز کمک کردند که از این مجموع یک میلیارد ۴۲۰ میلیون تومان نقد و باقی‌مانده به‌صورت غیر نقدی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،محمد قوسی،  با اشاره به آیین ملی جشن نیکوکاری در آستانه عید نوروز گفت: جشن نیکوکاری روز ۱۵ اسفند هم‌زمان با سراسر کشور در ۳۵۸ مدرسه استان سمنان طنین‌انداز شد و این دانش آموزان با دستانی پرمهر به کمک هم نوعان خود شتافتند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به مناسبت جشن نیکوکاری ۶۵هزار پاکت دریافت هدایای نقدی دانش آموزان در مدارس سطح استان سمنان توزیع‌شد و این دانش آموزان تاکنون با دستانی پر از مهر و عاطفه ۶۰۰ میلیون تومان به هم نوعان خود کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۲۴ پایگاه جشن نیکوکاری در سطح شهرهای استان آماده دریافت کمک‌های مردمی شد خاطرنشان کرد: نیک اندیشان استان سمنان با حضور در پایگاه‌های سراسر استان سمنان کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به نیازمندان هدیه کردند تا در آستانه سال جدید، به شعار «عیدی برای همه» تحقق بخشند.

محمد قوسی بابیان اینکه ۲۳ پایگاه در تمامی میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر استان سمنان برپا شد تصریح کرد: نمازگزاران این استان در آیین نماز سیاسی و عبادی فرضیه کمک به نیازمندان را به‌جا آورند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان از جمع‌آوری ۶۵ درصدی کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری توسط ۵۰ مرکز نیکوکاری در استان سمنان خبر داد و گفت: بخش عمده کمک مردم به نیازمندان در مراکز نیکوکاری انجام شد.

وی به تحقق مشارکت مردم استان سمنان در آیین جشن ملی نیکوکاری اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری چهار میلیارد ۹۱۰ میلیون تومان در جشن نیکوکاری سال جاری تعهد شده بود که با مشارکت پنج میلیارد ۶۰۰ میلیون تومانی بیش از صد درصد تعهد این نهاد محقق شد.

توزیع ۱۷ هزار سبد غذایی بین کودکان سوءتغذیه در سمنان

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از توزیع ۱۷ هزار ۳۷۰ سبد غذایی بااعتبار یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بین هزار و ۶۱۵ کودک دچار سوءتغذیه و مادران شیرده تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان دریازده ماهه سال جاری خبرداد.

سید جواد رضوی  گفت: این سبدهای غذایی باهدف بهبود سلامت کودکان مبتلابه سوءتغذیه تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان توزیع می‌شود، تصریح کرد: به‌طور میانگین ارزش هر سبد غذایی که ماهانه بین کودکان مبتلابه سوءتغذیه تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان توزیع می‌شود، ۹۵ هزار تومان است.

رضوی بابیان اینکه بخش اعظم رشد مغزی کودکان در سنین کودکی به‌ویژه تا پنج‌سالگی دانست و بیان کرد: «طرح هم‌سفره» کمیته امداد باهدف تأمین نیازهای غذایی کودکان زیر پنج سال که مبتلابه سوءتغذیه هستند، اجرا می‌شود.

مدیرکل  کمیته امداد استان سمنان گفت:۱۷ هزار ۳۷۰ سبد غذایی بااعتبار یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بین هزار و ۶۱۵ کودک دچار سوءتغذیه و مادران شیرده تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان دریازده ماهه سال جاری توزیع شده است.

وی طرح‌های پیشگیری از بیماری‌ها را یکی از راه‌کارهای حمایتی این نهاد برشمرد و گفت: در این مدت یازده ماهه ده طرح بهداشتی برای هفت هزار ۳۳۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان بااعتبار ۲۰۰ میلیون تومان اجراشده است.

سید جوادرضوی بیان کرد: سرفصل‌های طرح‌های بهداشتی اجرا شده در سال جاری در قالب آموزش بهداشت، هدایای بهداشتی، سبد بهداشتی خانوار، توزیع سبد غذائی، ارزیابی سلامت زنان و طرح‌های غربالگری بوده است.

شایسته ذکر است، اکنون ۸۴۰ مددجو دارای بیماری صعب‌العلاج، بیمار سرطانی، خاص و نیازمند نگه داری و از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

4250 طرح اشتغال تحت نظارت کمیته استان سمنان فعالیت دارند.

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان از۴۲۵۰ طرح اشتغال تحت نظارت این مجموعه خبردادو گفت:که درآمد مجریان این طرح از طرح‌های اشتغال ۳۵ میلیارد و ۶۲ میلیون تومان از ابتدای سال جاری تاکنون محاسبه‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا؛علیرضا خدابنده، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۳۰۰ مشاوره شغلی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان و کارآفرینان عرصه اشتغال جویای کار و طرح‌های در حال اجرا توسط کارشناسان حوزه اشتغال و خودکفایی این نهاد ارائه‌شده است.

وی بیان کرد: ۲۰۷۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان سمنان از ابتدای سال جاری با همکاری اداره کل فنی و حرفه‌ای استان سمنان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را فراگرفتند.

علیرضا خدابنده با اشاره به اینکه ۴۲۵۰ طرح اشتغال فعال تحت نظارت کمیته امداد استان سمنان در حال فعالیت است تصریح کرد: که درآمد مجریان این طرح از طرح‌های اشتغال ۳۵ میلیارد و ۶۲ میلیون تومان از ابتدای سال جاری تاکنون محاسبه‌شده است.

وی به ایجاد ۱۱۳۸ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان در ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: خدمات، کشاورزی، دامپروری، طرح‌های صنعتی، معدنی صنایع‌دستی و شیلات و تحویل سه دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد باهدف ایجاد اشتغال بوده است.

وی یادآور شد:برای فرصت‌های شغلی ایجادشده در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت‌شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان ۴۸ درصد از طرح‌های اشتغال ایجادشده در این مدت ۱۱ ماه را برای مناطق روستایی دانست و افزود:۵۲ درصد از طرح‌های اشتغال به مناطق روستایی اختصاص یافت.

وی بابا بیان اینکه ۳۶ درصد از طرح‌های اشتغال به مددجویان زنان اختصاص‌یافته است افزود: ۶۴ درصد از طرح‌ها اشتغال ایجادشده در سال جاری مربوط به مجریان طرح‌های اشتغال مرد بوده است.

خبرنگار-محمد پورتقی

 

برپایی جشن نیکوکاری در ۴۵۵ پایگاه استان سمنان

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از برپایی ۴۵۵ پایگاه جشن نیکوکاری در مدارس، مراکز نیکوکاری سطح شهرها و محل برپایی نماز جمعه در سراسر استان سمنان از ۱۵ تا ۱۷ اسفند خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ، سید جواد رضوی زنگ جشن نیکوکاری هم‌زمان با سراسر کشور ۱۵ اسفندماه در ۳۵۸ مدارس استان نواخته می‌شود.

وی شعار جشن نیکوکاری سال جاری را «عیدی برای همه» دانست و افزود: میزان مشارکت مردم استان سمنان در جشن نیکوکاری سال گذشته به چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

سید جواد رضوی با اشاره به اینکه ۲۴ پایگاه در سطح شهرهای استان در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند سمنان برپا می شود گفت:۵۰ مرکز نیکوکاری در این ایام در سراسر استان سمنان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نیک اندیش استان سمنان است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از برپایی ۲۳ پایگاه در تمامی میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر استان سمنان خبر داد و گفت: مردم استان سمنان می‌توانند وجوه نقدی خود را با شماره‌گیری سامانه آنی پرداخت#۰۲۳*۸۸۷۷*، شماره‌حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ نزد بانک صادرات پرداخت کنند.

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: