• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

اهداء گوشت شکارکل و بزوحشی به نیازمندان شهرآمل

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،گوشت های شکار کشف شده از شکارچیان غیرمجاز به اداره بهزیستی شهرستان آمل اهداء شد.

کشاورزیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل با رئیس اداره بهزیستی این شهرستان دیدار و درخصوص تعامل و همکاری بیشتر این دو اداره در فعالیت های زیست محیطی بحث وگفتگو کردند.

در ادامه با هماهنگی اداره بهزیستی شهرستان آمل گوشت شکار که ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان ازشکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط کرده بودند، بین تعدادی ازخانواده های نیازمند توزیع شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: