• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
×

خطا

There was a problem loading image 83db732e99dc468.jpg
There was a problem loading image 21.jpg
There was a problem loading image 43.jpg

با تلاش محیط بانان شهرستان مهدیشهر،یک اسلحه مخفی شکارچیان کشف شد.

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به محیط زیست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر، از کشف و ضبط اسلحه در منطقه حفاظت شده پرور خبر داد و گفت:متخلفان بازداشت و در اختیار مراجع قضایی شهرستان شد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل از اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، فرامرز اسفندیاری، در این باره گفت: مامورین سر محیط بانی سرتنگه پرور ،طی گشت و پایش در منطقه، موفق به دستگیری یک گروه متخلف شدند که از آنان مقادیری فشنگ غیر مجاز (چهار پاره ) و اداوات شکار کشف و توقیف کشف و ضبط گردید.

در ادامه  اسفندیاری افزود:با توجه به احتمال وجود اسلحه، محیط بانان اقدام به جستجو در مناطق حضور مظنونین نمودند که با تلاش فراوان مامورین، بعد از گذشت یک روز، اسلحه PCP 200BAR آنان که در ارتفاعات منطقه جاسازی شده بود، کشف و ضبط گردید.

اسفندیاری همچنین اضافه کرد با هماهنگی مقام قضایی، صاحب سلاح، بازداشت و در اختیار مراجع قضایی شهرستان قرار گرفت.

خبرنگار-محمد پورتقی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان گفت: نبود مدیریت یکپارچه، موجب بروز مشکلات و معظلات در منابع طبیعی شده است.

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به محیط زیست

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان ، اصلی ترین مشکلات و معضلات منابه طبیعی را نبود مدیریت یکپارچه دانست.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل از به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان،معصومه منظمی ،در باره آمایش سرزمین در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی و رعایت آن را لازم دانست و اظهار داشت: انسان‌ها نباید با استفاده نامناسب و تغییر کاربری زمین‌ها، طبیعت و گونه‌های گیاهی را مورد تهدید و خطر قرار دهند که در غیر این صورت ضرر و زیان آن در وهله نخست متوجه خود آنان خواهد شد.
منظمی با تاکید بر اینکه نابودی پوشش گیاهی، موجب تخریب منابع طبیعی و تهدید آن می‌شود، افزود: جهان، چندین سال است که به سمت اقتصاد سبز گام بر می‌دارد، پس لازم است زمین‌های تخریب شده، احیا شوند و اگر مردم محلی مشاهده کنند که اقتصاد و درآمدشان وابسته به منطقه است در این صورت مراتع را از بین نبرده و به آن اهمیت خاصی قائل می‌شوند.
وی با بیان اینکه اکوسیستم نباید به هم بخورد چراکه احیا آن بسیار سخت است، تصریح کرد: افزایش جمعیت انسانی، عامل نابودی طبیعت نیست بلکه استفاده نادرست از منابع طبیعی ازجمله آب و خاک به محیط زیست آسیب وارد می‌کند که برای پیشگیری از مشکلات زیست محیطی و در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی، لازم است آموزش‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی به مردم ارائه شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان، مردم محلی را جزو حافظان اصلی منابع طبیعی خواند و گفت: منابع طبیعی همانند امنیت است و اگر مورد تخریب واقع شود عموم مردم، در معرض تهدید و خطر قرار گرفته و آسیب خواهند دید پس بهتر است مردم محلی را آموزش داد تا از این طریق مانع از تخریب طبیعت و انقراض گونه‌های گیاهی شد.
منظمی با بیان اینکه منابع طبیعی مخالف توسعه ناپایدار که موجب از بین رفتن آب و خاک می‌شود است، اظهار داشت: اگر نظم طبیعت و زنجیره غذایی گونه‌های گیاهی با تهدید و خطر مواجه شود در این صورت نیز ضرر آن متوجه انسان خواهد شد.

خبرنگار-محمد پورتقی

ذخیره بندهای خاکی دامغان یک میلیون مترمکعب افزایش یافت

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به محیط زیست


به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گفت: ذخیره بندهای خاکی این شهرستان از ابتدای سال 98 تا کنون به دلیل بارش های فراوان، بیش از یک میلیون متر مکعب افزایش یافت.

علی اکبر عباسی راد افزود: شهرستان دامغان با احتساب سازه های بندی، دارای 40 بند خاکی است که ذخیره این بندهای خاکی در بارش های سال 98 تا کنون بیش از یک میلیون متر مکعب افزایش یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان ادامه داد: بندهای خاکی این شهرستان در سیلاب های اخیر، به میزان هفت میلیارد ریال دچار خسارت شد، طرح های آبخیزداری دامغان با وجود این بندها تا حجم قابل توجهی از خسارت های سیلاب را مهار کرد.

عباسی راد تصریح کرد: احداث بند خاکی روستای مهماندوست با ظرفیت 30 هزار متر مکعب با صرف اعتبار بیش از 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در دست اجرا است که تا تابستان 98 به بهره برداری می رسد.

وی افزود: هدف از احداث بندهای خاکی، ذخیره سازی آب برای مصرف در بخش کشاورزی و باغداری است که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد می شود.

عباسی راد اظهار داشت: ذخیره سازی آب، افزایش پوشش گیاهی، تولید علوفه، جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره‌ آب‌های زیرزمینی از فواید ایجاد بندهای خاکی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 15 بند سنگ و ملات در منطقه کلاته رودبار دامغان با حجم ذخیره 21 هزار متر مکعب آب احداث‌ شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: در سال جاری، احداث پنج بند خاکی در دستور کار قرار دارد که نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است.

شهرستان دامغان دارای یک میلیون و 489 هزار و 692 هکتار اراضی ملی است که تاکنون برای 98 درصد از آن در این شهرستان سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

744 هزار و 765 هکتار از اراضی دامغان در حوضه های آبخیز و 121 هزار و 991 هکتار در حوضه آبخیز سد دامغان است.

شهرستان دامغان در فاصله 115 کیلومتری شرق مرکز استان سمنان و بیش از 94 هزار نفر جمعیت دارد که بیش از 21 هزار نفر جمعیت در روستاها ساکن هستند

تجلیل از جانبازان هشت سال دفاع مقدس به مناسبت سالروز ولادت حضرت اباالفضل عباس (ع) و روز جانباز

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به محیط زیست

به مناسبت سالروز ولادت حضرت اباالفضل عباس (ع) و روز جانباز از جانبازان هشت سال دفاع مقدس، در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تجلیل شد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل از مرکز اطلاع رسانی اداره منابع طبيعي و آبخیزداری استان سمنان؛علینقی حیدریان در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز، با برشمردن فضایل ماههای رجب، شعبان و رمضان، تجلیل و نکوداشت روز جانباز را عامل حفظ و زنده ماندن ارزشها و اصولی دانست و گفت: جانبازان، یادگاران دوران عشق و حماسه و تنها بازماندگان کاروان شهادت هستند.

حیدریان با بیان اینکه جانبازان، سند زنده ایثارگری هستند و باید جایگاه و حرمت جانبازان در جامعه حفظ شود، افزود: مقام معظم رهبری از این افراد به عنوان شهیدان زنده یاد می‌کنند و آنان شیفتگانی هستند که با سلاح ایمان، عقیده و معنویت، دست از تمام وابستگی‌های خود شسته و به نبرد با دشمنان اسلام و انقلاب پرداختند
وی در ادامه تشریح کرد: جانبازان به عنوان سندهای افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی شایسته هرگونه خدمت رسانی و تکریم می باشند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مصطفی مرادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز با تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز گفت: چهارم شعبان المعظم‌ هر سال یادآور حماسه‌آفرینی و جانفشانی‌های پاسداران حریم حرمت قرآن، ولایت و مدافعان سختکوش و همیشه بیدار عرصه‌های نبرد و مشعل‌داران صحیفه تاریخ است.

حجت الاسلام والمسلمین ˈمصطفی مرادیˈ جانبازان را حافظان آرمان‌های اسلامی دانست و گفت: این قشر از جامعه حماسه ساز دفاع مقدس باید با ترویج و انتشار خاطرات جنگ اهتمام ویژه داشته باشند.

وی بزرگ‌ترین افتخار مسوولان نظام را خدمت به ایثارگران دانست و افزود: همه ما راه حضرت ابوالفضل (ع) را که فدایی شدن در راه ولایت بود را با فدا کردن جان و مال خود ادامه خواهیم داد.

نمایندگی ولی فقیه گفت: بدون شک تکریم و تجلیل از جانبازان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسیار مؤثری داشته و اهمیت ویژه‌ای دارد .

در پایان این مراسم از 13نفرجانباز اداره کل به رسم یادبود لوح سپاس و هدایایی اهداء ‌شد.

خبرنگار-محمد پورتقی

اغاز طرح مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان سمنان

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به محیط زیست

 

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از اجرای طرح مدیریت چرا و کنترل دام در استان خبردادوگفت: این یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در مراتع این استان به مرحله اجرا در آمده است.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل از مرکز اطلاع رسانی اداره منابع طبيعي و آبخیزداری استان سمنان؛ با اشاره به این طرح گفت: نظر به اهمیت پوشش گیاهی در حفظ منابع پایه (آب‌ و خاک) و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و در راستای فراهم کردن بستر مناسب برای تجدید حیات گیاهان مرتعی و با هدف جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به‌عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در مراتع استان به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح، به تمامی دامداران و بهره‌ برداران ذیحق مراتع اعلام می‌ شود از ورود زود هنگام احشام، دام و همچنین دام مازاد بر ظرفیت پیش ‌بینی ‌شده در پروانه چرای تمدید شده و یا مندرج در طرح‌های مرتع‌ داری خودداری کنند.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع، متخلف یا متخلفان طبق مقررات به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره‌ برداری آنان باطل و از درجه اعتبار ساقط می ‌شود.

ولیئی یادآور شد: برای جلوگیری از ورود دام غیرمجاز و مازاد بر ظرفیت مراتع استان از محل اعتبارات ملی سال 97 این اداره کل اقدام به عقد قرار داد مدیریت چرا با تعاونی فراگیر منابع طبیعی و آبخیزداری و جوامع و بهره برداران محلی در شهرستان های استان نموده است که در گلوگاه های ورودی و نقاط شناسایی شده استقرار یافته و از ورود دام غیرمجاز به مراتع استان جلوگیری می شود.

وی گفت: شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 به ‌صورت شبانه ‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در ارتباط با تخریب تصرف در اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام، قطع درختان و برخورد قانونی با متخلفان و همچنین آتش‌ سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع است.

سطح مراتع قابل تعلیف استان بالغ بر 3741000 (سه میلیون و هفتصدو چهل ویک هزار ) هکتار بوده که حدود 39 درصد از مساحت استان را به خود اختصاص می دهد.

خبرنگار-محمد پورتقی

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: