• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

انتصاب سرپرست اداره امور اداری حفاظت محیط زیست استان سمنان

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با صدور حکم رسمی محمد نیکزاد را به عنوان سرپرست اداره امور اداری حفاظت محیط زیست استان سمنان منصوب کردند.
عباسعلی دامنگیر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در این حکم آورده است: باعنایت به سوابق و تجارب جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاریخ 15/10/1397، با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره امور اداری تعيين می گردید. امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، تمامی تلاش و توان خود را جهت پیشبرد اهداف سازماني به كار گرفته و همواره در ظل توجهات ولي عصر(عج) موفق و موید باشید.

گفتنی است : پیش از این، میرزاحسن اصحابی ریاست این حوزه را به عهده داشتند

بیمه پایه دام سبک عشایر و روستاییان استان سمنان توسعه یابد

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به محیط زیست

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه بیمه پایه دام سبک عشایری و روستاییان این استان را خواستار شد.

به گزارش  پایگاه خبری کارنامه فردا، مصطفی شاه حسینی در جلسه برنامه ریزی توسعه بیمه پایه دام عشایری استان سمنان اظهار داشت: بیمه دام سبک یکی از اهداف برنامه توسعه استان سمنان در بخش دامپروری است و این مهم با اولویت دام سبک استان در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک بخش تولیدات دامی بر اساس استانداردهای دنیا افزود: امروز بیمه پایه می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند بنابراین باید افزایش تعداد دام های بیمه شده در استان سمنان هدف گذاری شود و در این راه باید با برنامه ریزی دقیق فرهنگ بیمه در بهره برداران دامی استان سمنان نهادینه شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بر اثر حوادث غیر مترقبه گاهاً تعدادی دام تلف شدند تاکید کرد: بیمه دام ها ضرورت مهمی است که باید در بخش تولیدات دامی مدنظر قرار گیرد و در این راه باید راهکارهایی برای توسعه بیمه اندیشیده شده و از ابزارهای در اختیار نهادهای مرتبط با جهاد کشاورزی در این زمینه استفاده شود.
شاه حسینی با تاکید بر لزوم توسعه بیمه و ترویج و ترغیب دامداران برای همکاری در این زمینه عنوان کرد: امروز بیشترین دام سبک استان سمنان مربوط به بخش عشایر است بنابراین باید بحث توسعه بیمه دام های استان سمنان با اولویت مهم و تاثیرگذار عشایر این استان به صورت جدی پیگیری شود و مشکلات موجود در مسیر بیمه شدن دام های عشایری و دام روستائی در استان سمنان به سرعت رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه بیمه پایه دام، شامل همه حوادثی است که دامداران در وقوع آن نقشی ندارد گفت: عواملی مانند سیل تگرگ سرما یخ زدگی صاعقه زلزله حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین جابجایی دام ها شامل بیمه پایه دامی می باشد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه با توجه به سرمایه گذاری بخش و ارزش دام خدمات بیمه ای ناچیز می باشد تصریح کرد: برای مثال از کل حق بیمه۶۱ هزار و۵۶۰ ریال یک رأس گوسفند بالغ مبلغ۱۲ هزارو ۳۱۲ ریال سهم بیمه گزار و مبلغ ۴۹ هزار۲۴۸ ریال سهم دولت می باشد یعنی دامدار با پرداخت۱۲ هزار و۳۱۲ ریال حق بیمه پایه برای هر رأس گوسفند بالغ در صورت وقوع خسارت۳ میلیون ۹۹۰ هزار ریال غرامت دریافت می کند.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان امور عشایری و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی کشور در راستای تسهیل بیمه گری دام عشایری سراسر کشور اضافه کرد: این تفاهم‌نامه بسیاری از مشکلات پیش روی بیمه دام های استان سمنان را برداشته است

بیمه پایه دام سبک عشایر و روستاییان استان سمنان توسعه یابد

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به محیط زیست

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه بیمه پایه دام سبک عشایری و روستاییان این استان را خواستار شد.

به گزارش  پایگاه خبری کارنامه فردا، مصطفی شاه حسینی در جلسه برنامه ریزی توسعه بیمه پایه دام عشایری استان سمنان اظهار داشت: بیمه دام سبک یکی از اهداف برنامه توسعه استان سمنان در بخش دامپروری است و این مهم با اولویت دام سبک استان در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک بخش تولیدات دامی بر اساس استانداردهای دنیا افزود: امروز بیمه پایه می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند بنابراین باید افزایش تعداد دام های بیمه شده در استان سمنان هدف گذاری شود و در این راه باید با برنامه ریزی دقیق فرهنگ بیمه در بهره برداران دامی استان سمنان نهادینه شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بر اثر حوادث غیر مترقبه گاهاً تعدادی دام تلف شدند تاکید کرد: بیمه دام ها ضرورت مهمی است که باید در بخش تولیدات دامی مدنظر قرار گیرد و در این راه باید راهکارهایی برای توسعه بیمه اندیشیده شده و از ابزارهای در اختیار نهادهای مرتبط با جهاد کشاورزی در این زمینه استفاده شود.
شاه حسینی با تاکید بر لزوم توسعه بیمه و ترویج و ترغیب دامداران برای همکاری در این زمینه عنوان کرد: امروز بیشترین دام سبک استان سمنان مربوط به بخش عشایر است بنابراین باید بحث توسعه بیمه دام های استان سمنان با اولویت مهم و تاثیرگذار عشایر این استان به صورت جدی پیگیری شود و مشکلات موجود در مسیر بیمه شدن دام های عشایری و دام روستائی در استان سمنان به سرعت رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه بیمه پایه دام، شامل همه حوادثی است که دامداران در وقوع آن نقشی ندارد گفت: عواملی مانند سیل تگرگ سرما یخ زدگی صاعقه زلزله حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین جابجایی دام ها شامل بیمه پایه دامی می باشد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه با توجه به سرمایه گذاری بخش و ارزش دام خدمات بیمه ای ناچیز می باشد تصریح کرد: برای مثال از کل حق بیمه۶۱ هزار و۵۶۰ ریال یک رأس گوسفند بالغ مبلغ۱۲ هزارو ۳۱۲ ریال سهم بیمه گزار و مبلغ ۴۹ هزار۲۴۸ ریال سهم دولت می باشد یعنی دامدار با پرداخت۱۲ هزار و۳۱۲ ریال حق بیمه پایه برای هر رأس گوسفند بالغ در صورت وقوع خسارت۳ میلیون ۹۹۰ هزار ریال غرامت دریافت می کند.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان امور عشایری و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی کشور در راستای تسهیل بیمه گری دام عشایری سراسر کشور اضافه کرد: این تفاهم‌نامه بسیاری از مشکلات پیش روی بیمه دام های استان سمنان را برداشته است

مراكز تكثير ماهي تيلاپيا در كشور توسعه مي‌يابد

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به محیط زیست

رئیس سازمان شیلات ایران از توسعه مراکز تکثیر ماهی تیلاپیا در کشور با اولویت نقاط مرکزی کشورمان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ، حسن صالحی در دیدار با استاندار سمنان اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵۰ کشور دنیا ماهی تیلاپیا را تولید می کنند و ایران نیز قصد دارد به جمع تولید کنندگان و صادرکنندگان این نوع آبزیان بپیوندد.
وی با اشاره به مهم ترین تولید کنندگان ماهی تیلاپیا در دنیا افزود: امروز کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از عمده ترین تولید کنندگان ماهی تیلاپیا در دنیا به شمار می روند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مزایای تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا برای بهره برداران این محصول آبزی عنوان کرد: سرعت رشد و سازگاری با آبهای شور و کم کیفیت از جمله مزایای پرورش و تکثیر ماهی تیلاپیا محسوب می شود بنابراین پرورش این نوع از آبزیان در نقاط کویری کشور که با مشکل کمبود و کیفیت پایین آب مواجه اند بسیار با صرفه است.
صالحی با اشاره به اینکه کمبود آن در نقاط کویری کشور سبب کاهش تولید محصولات کشاورزی شده است تصریح کرد: از این رو می‌توان با توسعه مراکز تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از آب مصرفی کشاورزی در نقاط کویری برای بهره برداران بخش کشاورزی در این مناطق صرفه اقتصادی ایجاد و آنان را به ماندگاری در مناطق کویری ترغیب کرد.
وی به کاهش تولید پسته در کشور به ویژه استان کرمان در سال زراعی گذشته اشاره و تصریح کرد: راه اندازی مراکز تکثیر و پرورش ماهی‌هایی نظیر ماهی تیلاپیا می‌تواند برای کشاورزان مناطق صرفه اقتصادی ایجاد کرده و به اقتصاد کشاورزی کشور کمک کند.
رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به سیاست این سازمان در راستای توسعه مراکز تکثیر ماهی تیلاپیا در مناطق کویری کشور بیان کرد: صرفه اقتصادی ماهی تیلاپیا نسبت به انواع گوشت قرمز و سفید دیگر موجود در بازار زمینه را برای سرمایه گذاری تولید این نوع آبزی فراهم کرده است.

برف و باران در نيمه جنوبي کشور

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به محیط زیست

هوا در بخش هايي از نيمه جنوبي کشور باراني و برفي است.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ، براساس گزارش پليس راهور در شمال فارس (محورهاي سپيدان ـ ياسوج و دشت ارژن – کازرون)، استان کرمان (محورهاي بافت - کرمان و جيرفت - دلفارد) و استان اصفهان (محورهاي شهرضا - ياسوج و نجف آباد - اليگودرز)، شرق خوزستان و شهرهاي مختلف چهارمحال و بختياري برف مي بارد.
در مناطقي از اين استان ها بارش باران هم گزارش شده است.
بارش برف مدارس برخي مقاطع در سپيدان فارس را در نوبت صبح به تعطيلي کشاند. مقاطع پيش دبستاني و ابتدايي بوشهر و تنگستان هم به علت اوضاع نامساعد جوي در نوبت صبح تعطيل شد.
سازمان مديريت بحران پيش از اين درباره بارش باران و برف، احتمال آبگرفتگي معابر عمومي و اختلال در تردد جاده اي در استان هاي بوشهر، فارس، کهگيلويه و بوير احمد، چهار محال و بختياري، نيمه غربي استان کرمان و غرب هرمزگان هشدار داده است.

خبرگزاری آریا 

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

فردیس
اهداء کتاب
گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا