• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

عمل موفقیت آمیز جراحی مغز و اعصاب در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به بهداشت و درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت:یکی از پیچیده ترین جراحی های مغز و اعصاب برای نخستین بار با موفقیت در مرکز آموزشی درمانی کوثر سمنان انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا، نوید دانایی افزود: این عمل جراحی که به همت دکتر سعید سعیدی نیا جراح مغز و اعصاب و همیاری اعضای تیم جراحی انجام شد، از مشکل ترین و پیچیده ترین عمل های جراحی اعصاب محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه این عمل جراحی بر روی خانم 37 ساله به مدت 10 ساعت و نیم با موفقیت انجام شد، اضافه کرد: تومور نورینومای آکوستیکCP angle tumor از سر بیمار خارج شد.
دکتر دانایی ادامه داد: پس از اتمام کار تیم جراحی، بیمار با حال عمومی  مناسب از اتاق عمل به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد.
وی گفت: این تومور که زوج های عصبی پنج تا هشت این بیمار را درگیر کرده بود، در ناحیه نزدیک بصل النخاع قرار داشت.
رئیس دانشگاه علوم ‌پزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه دکتر بابک حسین زاده متخصص بیهوشیِ این جراحی مهم بود، بیان کرد: اهمیت این تومور به خاطر موقعیت تومور است که زیر عصب شنوایی و عصب صورت یعنی زوج هفت و هشت، در این تومور گرفتار است.
وی با بیان اینکه منشا تومور عصب ستیبولار از کانال گوش داخلی است، اضافه کرد: تومور ستیبولار به تدریج در ناحیه زاویه مخچه و ساقه مغز بیمار رشد می کند.
رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی استان سمنان گفت: در مواردی که این تومور بسیار بزرگ باشد، با چسبندگی به ساقه مغزی می تواند عوارض حرکتی و حتی هیدروسفالی شامل افزایش مایع مغزی نخاعی را به دنبال داشته باشد.
شایان ذکر است: دکتر نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی استان سمنان در پیامی از دکتر سعیدی نیا و تمامی دست اندرکاران این عمل جراحی تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است: دکتر بابک حسین زاده به عنوان متخصص بیهوشی، مژگان افتخارپور مسول اتاق عمل و آقایان رضوی و مروت نشان کارشناس هوشبری، امینیان، محمدی، رستمیان و خانم آلبویه به عنوان کارشناسان اتاق عمل در این عمل جراحی همكاري نمودند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: