• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

دريافت عوارض از مطب پزشکان خلاف قوانين است

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به بهداشت و درمان

رئيس کميته سلامت شورا: دريافت عوارض کسب و پيشه از مطب پزشکان و حرف وابسته در ساختمان هاي مسکوني خلاف قوانين است و شهردار بايد مصوبات قانوني را اجرا کند.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،ناهيد خداکرمي در يکصد و دهمين جلسه شورا با اشاره به اخذ عوارض از مطب و تابلوي پزشکان اين امر را بر خلاف قوانين، دانست و در تذکري به شهرداري تهران گفت: اخيرا مشاهده مي‌شود که شهرداري برخلاف ماده واحده قانون مطب پزشکان و حرف، مصوب 1366 مبني بر مجاز بودن فعاليت شغلي پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌هاي مسکوني و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها و همچنين راي وحدت رويه 576هيئت عمومي ديوان عالي کشور و راي 5725 ديوان عدالت اداري مبني بر مصوبه شوراهاي اسلامي شهر، جهت اخذ عوارض از تابلو پزشکان و حرف وابسته عمل کرده اند.


وي ادامه داد: اين در حالي است که مواد قانوني همگي دال بر آن است که اخذ هرگونه عوارض کسب و پيشه و يا ممانعت از فعاليت مطب‌ها که طبق قانون مي‌تواند در ساختمان‌هاي مسکوني، اداري و يا تجاري فعاليت کنند، مغاير با قانون است.
رييس کميته سلامت شورا افزود:به شهردار محترم تذکر داده مي‌شود، تا نسبت به اجراي مصوبات قانوني فوق اقدام شود و مامورين شهرداري از ايجاد مزاحمت براي پزشکان و مراجعين آن‌ها که بيماران هستند ممانعت به عمل آورند.
رييس کميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي اسلامي شهر تهران گفت: تاخير در برگزاري مزايده ها و وجود گلوگاه صلاحيت پيمانکاران باعث خسارت جدي به درآمد هاي اين بخش شده است.
سيد محمود مير لوحي در يکصد و دهمين جلسه شورا گفت: کندي روند طرح تفکيک از مبدا پسماند و تاخير در برگزاري مزايده ها و وجود گلوگاه صلاحيت پيمانکاران باعث خسارت جدي به درآمد هاي اين بخش شده است.
وي ادامه داد: طبق گزارش هاي واصله شهرداري هاي مناطق 4و6و9و10و11و14و15و16و17و18 به انواع مختلف روند برگزاري مزايده پسماند خشک و انعقاد قرارداد سال جاري را به کندي پيش برده و در موعد مقرر به نتيجه نرسانده اند.
مير لوحي در ادامه افزود: شهرداري تهران مي بايست دستورات لازم را جهت حل و فصل و رفع موانع موجود را داده و برگزاري مزايده ها و انعقاد قراردادهاي مذکور تسريع کند.
رئيس کميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي اسلامي شهر تهران گفت: با وجود ثبت بناي تاريخي بنگاه فرد شيشه و يزدگرد، متاسفانه در شب يلدا اقدام به تخريب قسمتي از بنا کرده اند لذا از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نيز شهرداري تهران مي خواهم نسبت به جلويگري از تخريب اين بناي تاريخي اقدام کنند.
حسن خليل آبادي در يکصد و دهمين جلسه شورا با اشاره به تخريب بناي تاريخي ملي موسوم به بنگاه فرد شيشه و يزدگرد گفت: بنگاه فرد شيشه(يزد گرد) واقع در ميدان شوش روبروي پمپ بنزين که قدمت آن به اواخر قاجار– اوايل پهلوي منتسب است، در تاريخ 14/9/97 با شماره 32170 بصورت اضطراري توسط سازمان ميراث فرهنگي ثبت شد تا بدين وسيله از تخريب آن جلوگيري شود.
وي ادامه داد: متأسفانه در تاريخ 30/9/97 (شب يلدا) نماي اصلي، بخشي از تزيينات، آجرکاري و طبقه دوم بنا در مجاورت خيابان ري توسط مالکان تخريب شده است.
رييس کميته ميراث فرهنگي و گردشگري شورا افزود: هرچند در بند 3 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، وظيفه حراست و حفاظت و مرمت آثار تاريخي بر عهده اين سازمان است و شهرداري ها در قبال آثار و بناهاي تاريخي مسئوليت قانوني مستقيم ندارند اما بر اساس بند 22 ماده 55 قانون شهرداريها تشريک مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد بر عهده شهرداري قرار دارد.
خليل آبادي گفت: در بند 7 از بخش ششم طرح جامع شهر تهران نيز به حفاظت از آثار تاريخي، فرهنگي و معاصر شهر تهران، شامل حفاظت از کليه آثار ثبت شده و کليه آثاري که در آينده ثبت خواهند شد، تأکيد شده است و شهرداري ملزم به رعايت حريم مجموعه ثبت شده و ممانعت از هرگونه مداخله در عرصه آثار مذکور است.
سالاري در اين خصوص اظهار داشت: همچنين ماده 558 فصل نهم قانون مجازات اسلامي بيان مي کند هر کس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده، يا تزئينات، ملحقات تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي ده سال محکوم مي شود.
عضو شورا گفت: لذا از متوليان محترم سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و همچنين شهردار تهران خواستارم در اسرع وقت نسبت به پيگيري موضوع و انجام مراحل قانوني اقدامات لازم را بکند.

 

خبرگزاری آریا 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: