• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

سهم 58 درصدي مواد غذايي و آشاميدني از بازار قاچاق محصولات سلامت محور

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به بهداشت و درمان

مدير کل دفتر بازرسي و امور حقوقي سازمان غذا و دارو با اشاره به اينکه ارزش ريالي محصولات قاچاق کالاهاي سلامت محور به بيش از 32 ميليارد و 166 تومان مي رسد، گفت: 58 درصد از اين مبلغ به حوزه مواد غذايي و آشاميدني اختصاص داشته است.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردانقل ازخبرگزاري آريا، شهريار اسلامي تبار با اشاره به گزارش عملکرد مقابله با فساد و قاچاق در سال 2018، اظهار کرد: با توجه به شاخص هاي تعريف شده حکمراني خوب دارو در سازمان بهداشت جهاني (GGm) و با توجه به ريز برنامه هاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درمورد مقابله با فساد، اقداماتي براي مقابله با فساد قاچاق و تقلب و کالاهاي سلامت محور صورت گرفت.
وي با اشاره به آمار کشفيات قاچاق کالاهاي سلامت 40 دانشگاه علوم پزشکي در سال 2018، افزود: ارزش ريالي کالاهاي مکشوفه به بيش از 32 ميليارد و 166 ميليون تومان مي رسد که حدود 32 درصد آن مربوط به حوزه دارو، 58 درصد مواد غذايي و آشاميدني، 8 درصد فراروده هاي آرايشي و بهداشتي و 0.013 درصد مربوط به تجهيزات پزشکي است.
مدير کل دفتر بازرسي و امور حقوقي سازمان غذا و دارو تصريح کرد: همچنين مجموع اقلام قاچاق کشف شده در سال 2018 به بيش از 4 ميليون و 400 هزار قلم مي رسد که در اين بين دارو با 52 درصد بيشترين تنوع اقلام قاچاق را در حوزه کالاهاي سلامت محور داشته و در مواد غذايي و آشاميدني، ارايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي به ترتيب 12، 20 و 16 درصد بوده است.
به گفته وي مقابله با تبليغات غير مجاز کالاهاي سلامت محور در سايت هاي اينترنتي و شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان و معرفي به دادسراي جرايم رايانه اي ناحيه 31 تهران براي تبليغ و عرضه 194 قلم کالاي غيرمجاز از طريق 165 سامانه پيامکي صورت گرفته است
اسلامي تبار خاطرنشان کرد: شناسايي گلوگاه هاي فساد اداري و نقاط آسيب پذير صدور مجوزهاي قانوني کالاهاي سلامت محور، طراحي مدل سنجش سلامت اداري از مراجع ذيصلاح در امور سلامت سازمان اداري و استخدامي کشور، پيگيري و برنامه ريزي لازم براي شناسايي نقاط آسيب پذير فرآيندهاي اجرايي صدور مجوز هاي حوزه غذا و دارو و کنترل گلوگاه ها براي افزايش واردات آنها از جمله اقدمات در حال پيگيري سازمان غذا و دارو است.
وي پيگيري شناسه هاي پرتکرار تقلبي برچسب اصالت کالاهاي سلامت که ادارات تخصصي باتوجه به مکاتبه دفتر فناوري اطلاعات سامانه هاي سلامت سازمان غذا و دارو را نيز از ديگر اقدامات اين سازمان براي مقابله با قاچاق اعلام کرد.سهم 58 درصدي مواد غذايي و آشاميدني از بازار قاچاق محصولات سلامت محور / پيگيري شناسه هاي پرتکرار تقلبي برچسب اصالت
مدير کل دفتر بازرسي و امور حقوقي سازمان غذا و دارو با اشاره به اينکه ارزش ريالي محصولات قاچاق کالاهاي سلامت محور به بيش از 32 ميليارد و 166 تومان مي رسد، گفت: 58 درصد از اين مبلغ به حوزه مواد غذايي و آشاميدني اختصاص داشته است.
شهريار اسلامي تبار در گفت و گو با خبرنگار ايفدانا با اشاره به گزارش عملکرد مقابله با فساد و قاچاق در سال 2018، اظهار کرد: با توجه به شاخص هاي تعريف شده حکمراني خوب دارو در سازمان بهداشت جهاني (GGm) و با توجه به ريز برنامه هاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درمورد مقابله با فساد، اقداماتي براي مقابله با فساد قاچاق و تقلب و کالاهاي سلامت محور صورت گرفت.
وي با اشاره به آمار کشفيات قاچاق کالاهاي سلامت 40 دانشگاه علوم پزشکي در سال 2018، افزود: ارزش ريالي کالاهاي مکشوفه به بيش از 32 ميليارد و 166 ميليون تومان مي رسد که حدود 32 درصد آن مربوط به حوزه دارو، 58 درصد مواد غذايي و آشاميدني، 8 درصد فراروده هاي آرايشي و بهداشتي و 0.013 درصد مربوط به تجهيزات پزشکي است.
مدير کل دفتر بازرسي و امور حقوقي سازمان غذا و دارو تصريح کرد: همچنين مجموع اقلام قاچاق کشف شده در سال 2018 به بيش از 4 ميليون و 400 هزار قلم مي رسد که در اين بين دارو با 52 درصد بيشترين تنوع اقلام قاچاق را در حوزه کالاهاي سلامت محور داشته و در مواد غذايي و آشاميدني، ارايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي به ترتيب 12، 20 و 16 درصد بوده است.
به گفته وي مقابله با تبليغات غير مجاز کالاهاي سلامت محور در سايت هاي اينترنتي و شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان و معرفي به دادسراي جرايم رايانه اي ناحيه 31 تهران براي تبليغ و عرضه 194 قلم کالاي غيرمجاز از طريق 165 سامانه پيامکي صورت گرفته است
اسلامي تبار خاطرنشان کرد: شناسايي گلوگاه هاي فساد اداري و نقاط آسيب پذير صدور مجوزهاي قانوني کالاهاي سلامت محور، طراحي مدل سنجش سلامت اداري از مراجع ذيصلاح در امور سلامت سازمان اداري و استخدامي کشور، پيگيري و برنامه ريزي لازم براي شناسايي نقاط آسيب پذير فرآيندهاي اجرايي صدور مجوز هاي حوزه غذا و دارو و کنترل گلوگاه ها براي افزايش واردات آنها از جمله اقدمات در حال پيگيري سازمان غذا و دارو است.
وي پيگيري شناسه هاي پرتکرار تقلبي برچسب اصالت کالاهاي سلامت که ادارات تخصصي باتوجه به مکاتبه دفتر فناوري اطلاعات سامانه هاي سلامت سازمان غذا و دارو را نيز از ديگر اقدامات اين سازمان براي مقابله با قاچاق اعلام کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: