• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
×

خطا

There was a problem loading image 83db732e99dc468.jpg
There was a problem loading image 21.jpg
There was a problem loading image 43.jpg

مردم سمنان پیشتاز در اهدای مستمر و شاخص اهدای خون

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

در مراسم تکریم از زحمات و خدمات پژمان صالحی فر مدیر کل پیشین اداره کل انتقال خون استان سمنان و معارفه دکتر اسفندیار عزیزی مدیر کل جدید این اداره کل گزارشی از شاخصهای اهدای خون در این استان ارائه و این استان به عنوان پیشرو در اهدای مستمر معرفی شد.

به گزارش  پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل ازروابط عمومی سازمان انتقال خون در این مراسم که با حضور مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون برگزار شد دکتر حاجی بیگی ضمن تقدیر از فعالیت های مثبت انجام شده در دوران تصدی مدیریت اداره کل انتقال خون استان توسط پژمان صالحی فر برای دکتر عزیزی آرزوی توفیق کرد و در گزارشی به مقایسه وضعیت آمار و شاخصهای این استان نسبت به آمار کشوری پرداخت.

دکتر بشیر حاجی بیگی در این مراسم با اشاره به رشد آمار اهدای مستمردر ایران گفت: این شاخص در همه استانها به یک شکل نبوده است و برخی از استانها در این زمینه از دیگران پیشی گرفته اند.

سخنگوی سازمان انتقال خون افزود: در حال حاضر استانهای سمنان با 80 درصد اهدای مستمر، استان بوشهر با 75 درصد و استان خراسان شمالی با 74 درصد اهدای مستمربیشترین توفیق را در این زمینه به دست آورده اند.

وی ادامه داد: بررسی آمار اهدای خون و شاخص های آن در استان سمنان نشان می دهد اهدای مستمر در این استان از سایر استانها پیشی گرفته و به مرز 80 درصد رسیده است.

سخنگوی سازمان ضمن تقدیر از زحمات مدیرکل و مسوولان این استان و تکریم اهدا کنندگان سمنانی گفت: این استان از نظر شاخص اهدای خون به ازای هر هزار نفر نیز از استانهای دیگر گوی سبقت را ربوده است و نسبت به متوسط کشوری اهدای خون شاخص بالاتری را به خود اختصاص داده است.

دکتر حاجی بیگی با اعلام شاخص اهدای خون در کشور که26نفر به ازای هر هزار نفر است گفت: در استان سمنان این شاخص به بیش از 46 اهدا کننده به ازای هر هزار نفر رسیده است که از سایر استانهای کشور به موفقیت بالاتری دست یافته است.

وی افزود: هم اکنون سه استان سمنان ، مازندران و یزد به ترتیب با شاخصهای 46 درهزار، 40 درهزار و 36 در هزار، بیشترین آمار اهدا کننده به ازای هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: بررسی موفقیت استانهای مختلف در زمینه انتقال خون نیازمند پژوهشهای بوم شناسی فرهنگی اهدای خون است تا بتوان الگوهای این موفقیت را در سایر نقاط کشور نیز به کار بست.

مدیران کل انتقال خون استان سمنان معرفی شد

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،مراسم تکریم و معارفه مدیران کل انتقال خون استان سمنان با حضور مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران برگزار شد.

حاجی بیگی در آئین معارفه مدیرکل انتقال خون استان گفت : سازمان انتقال خون ایران در عرصه بین المللی موفقیت های بزرگی کسب کرده و ایران جز پنج کشور برتر آسیا در عرصه انتقال خون و تنها کشور در منطقه مدیترانه شرقی است که دارای برنامه ملی خون های نادر و همچنین عضو این کارگروه در انجمن بین المللی انتقال خون در بین 20 کشور دنیا است.

مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون افزود:سالهاست ایران اهدای خون هیجانی به اهدای مسئولانه و آگاهانه تبدیل شده و سیستم خود حذفی محرمانه برای افزایش ضریب سلامت و امنیت خون از طریق شناسایی و حذف اهدا کنندگان پرخطر راه اندازی شده است.

وی وضعیت اهداء و ذخیره سازی خون و فرآورده های خونی در استان سمنان خوب ارزیابی کردگفت :اهدای خون در استان سمنان به 46درصد به ازای هر یک هزار نفر رسیده که این رقم در نرم کشوری 27نفر به ازای هر هزار نفر است.

دکتر حاجی بیگی درپایان گفت :اداره کل انتقال خون استان سمنان با 80 درصد اهدای مستمر خون رتبه اول کشور را دارد.

درپایان این مراسم از خدمات دو ساله  پزمان  صالحی فر تقدیر شدو طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون کشوراسفند یار عزیزی  که پیش از این معاونت انتقال خون ایلام را درکارنامه خودداشت بعنوان مدیرکل جدید انتقال خون استان معرفی شد.

گفتنی است :پژمان صالیحفر بعنوان مدیرکل انتقال خون کرمانشاه منصوب شد .

سند جامع برنامه سلامت استان، اجرایی شود

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

معاون سیاسی، ‌امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: اجزای سند جامع برنامه سلامت استان، به صورت‌ کامل هرچه سریعتر اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل روابط عمومی  استانداری سمنان ،حبیب الله خجسته‌ پور در جلسه کارگروه سلامت ‌و امنیت‌ غذایی استان، گفت:سند برنامه ‌جامع سلامت طی جلسه ای که در اواخر سال‌ گذشته برگزار شد، به‌ تصویب رسید و ‌اکنون ‌نیاز است تا به صورت‌جدی اجزای این‌ سند طی عقد تفاهمنامه هایی فی مابین دانشگاه علوم‌پزشکی با دستگاه های هدف و استانداری، اجرایی شود.
وی با بیان اینکه به کاربردن واژه بسیج در بحث کنترل فشار خون بالا یعنی یک اقدام ‌و تلاش همگانی اعم‌ از‌ افرادی که ‌مسئولیت اجرایی دارند و چه آحاد مردم، افزود: تمامی این افراد باید پای کار ‌آمده و از شیوع برخی بیماری ها که فشار خون بالا علت اصلی آن است، جلوگیری کنند.
خجسته پور ادامه داد: در کشور‌ طی سنوات و دهه های گذشته توانستیم ‌بیماری های واگیر دار را کنترل کنیم و خیلی از اقداماتی که در این ‌زمینه انجام شد، در قالب بسیج‌ همگانی شکل گرفت.
معاون استاندار سمنان با بیان ابنکه انجام پروسه و اقدامات ‌آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در موفقیت طرح های همگانی این‌ چنینی بسیار حائز اهمیت ‌است، خاطر نشان کرد: این که ‌توانسته ایم در کشور از بیماری های واگیر دار و شیوع آنها جلوگیری کنیم، اقدامی‌بسیار شایسته و ارزشمند است که باید قدر این‌ مهم‌ را به خوبی بدانیم.
وی اذعان داشت: امروز ‌بعد از موفقیت های به دست آمده در حوزه بیماری های واگیردار، لازم‌است که برای انجام ‌اقدامات‌ موثر در حوزه کنترل بیماری های غیرواگیر دار نیز ورود کنیم.
خجسته پور بر آغاز اقدامات پیشگیرانه از مناطق با تراکم‌ جمعت‌ بالا مثل کارخانجات، دستگاه های دولتی و ادارات و همچنین سایر نقاطی که ‌تجمع ‌انسانی‌وجود دارد تاکید کرد و افزود: این اقدام می تواند درصد موفقیت طرح را افزایش دهد و با توجه به وضعیت فرهنگی خوبی که در استان ‌حاکم ‌است، ‌می‌توانیم میزان‌ تحقق ۱۰۰ درصدی موفقیت این پویش را در نظرگرفته و برای تحقق آن‌ تلاش کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان‌خود د این‌جلسه گفت: نظام ‌ارجاع‌ بیمار، یک ‌نظام‌ کارا و‌‌ مطلوبی است و در بسیاری از کشور های توسعه یافته اجرایی شده و نتایج ارزنده ای نیز به همراه داشته است و تنها در خصوص شیوه های اجرای آن ‌اختلاف نظرهایی وجود دارد.
معاون سیاسی استاندار سمنان خواستار بیان ‌موفقیت اجرایی این طرح در کشورهایی که ‌در چند سال اخیر این ‌نظام ارجاع بیمار را اجرایی کردند برای مردم شد و اظهار داشت: یکی از کارهایی است که ‌می تواند در حوزه فرهنگ سازی موثر واقع شود، همین‌مهم‌است، معمولا هرتغییری در طول تاریخ هرچند مثبت که ‌عمده تغییرات ‌نیز مثبت هستند، ‌با ‌مقاومت ‌همراه بوده است که‌ این مهم گاه توسط مردم و گاه توسط پزشکان بوده است.
وی ادامه داد: امروز‌ نیاز است تا با جدا شدن از بحث های پیرامون این موضوع و حواشی آن، راه اجرایی این‌ مهم ‌شروع شود و به هیچگونه ‌نگران‌ تبعات آن نباشید چرا که زمانی که اثرات ‌مثبت ‌آن بر مردم عیان شود، روال اجرایی نیز تسهیل می شود.
خجسته پور با بیان اینکه امروزه‌ علی رغم اینکه مردم‌ خواهان‌ این‌ هستند که از‌ تمامی تخصص ها استفاده کنند، شرایطی به وجود آمده که ‌بعضا بیمه‌ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و برای حل ‌این ‌مشکل سقف تعهدات تعیین می کنند، افزود: متاسفانه شاهد این‌ هستیم‌ که در جاهایی که سقف تعیین شده است، نیازمندانی پشت درب انتظار مانده و کسانی که نیاز ندارند از انواع خدمات پزشکی بهره مند می شوند که ‌امیدواریم با تسریع در اجرایی شدن نظام ارجاع بیمار، این ‌نقیصه برطرف شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در ‌پایان گفت: در تمامی ‌زمینه هایی که در این‌ جلسه عنوان شد، نیاز است‌ تا دانشگاه علوم‌ پزشکی شاهرود نیز به صورت ویژه ‌پای کار باشد و در حوزه استحفاظی شهرستان های شاهرود و میامی نیز اجرایی شدن این موارد در دستور کار قرار بگیرد

راه‌اندازی قطار آمبولانس در سمنان

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

 

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،نوید دانایی عصر شنبه در نشست اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به میزبانی استانداری، راه‌اندازی قطار آمبولانس در استان را به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی و ضروری منطقه مطرح کرد و ابراز داشت: این اقدام نه در استان بلکه نفع آن در کل کشور مؤثر خواهد بود بنابراین برای امدادرسانی در مواقع بحران، این طرح باید موردتوجه قرارگرفته و اجرایی شود.

وی بابیان اینکه امسال طی ایام نوروز بالغ‌بر ۳۸ درصد کاهش مرگ‌ومیر حوادث جاده‌ای در سر صحنه اتفاق افتاد، ابراز داشت: در کاهش تعداد تصادفات، کنترل در جاده‌ها و همچنین اقدامات درمانی مناسب توسط تیم امداد دانشگاه علوم پزشکی، از عوامل اصلی این مهم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه طی ایام نوروز امسال ۵۰ درصد کاهش مرگ‌ومیر در حوزه بستری در بیمارستان گزارش‌شده است، ابراز داشت: این آمار شاید بهترین و امیدوارکننده‌ترین نتیجه حاصل‌شده برای اعضای دانشگاه علوم پزشکی از اقدامات انجام‌شده توسط بخش درمانی بود.

دانایی گفت: سال گذشته در ایام تعطیلات نوروز، ۱۴ مورد فوت بیمار بستری‌شده در اثر تصادفات در مراکز درمانی اتفاق افتاد، تصریح کرد: امسال با کاهش ۵۰ درصدی، هفت مورد فوت براثر بستری ناشی از تصادفات در مراکز بیمارستانی گزارش‌شده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته امسال طی ایام نوروز هیچ‌گونه اپیدمی خوشبختانه در استان سمنان شکل نگرفت و هیچ‌گونه بیماری در مراکز عرضه محصولات غذایی به شهروندان، مسافران و خارج استان، انتقال پیدا نکرد

تیم‌های تخصصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مناطق سیل‌زده غرب کشور اعزام شدند

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اعزام تیم‌های تخصصی درمانی این دانشگاه به مناطق سیل‌زده غرب کشور خبر داد.
به گزارش  پایگاه خبری کارنامه فردا ،نوید دانایی  گفت: این تیم‌های پزشکی به استان‌های لرستان و ایلام اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این تیم اعزامی به مناطق سیل‌زده غرب کشور پزشکان متخصص در بخش‌های مختلف حضور دارند افزود: متخصص زنان، پزشک، پرستار و کارشناسان اورژانس 115 «فوریت‌های پزشکی» حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به مدت زمان حضور این تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مناطق سیل‌زده غرب کشور گفت: این تیم به مدت یک هفته در این منطقه خدمت‌رسانی می‌کنند.
وی  با اشاره به کمک‌های نقدی، غیر نقدی و دارویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مردم سیل‌زده یک میلیارد ریال کمک کردند.

دانایی با اشاره به میزان کمک دارویی این دانشگاه افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان 400 میلیون ریال کمک دارویی داشته است.

وی با اشاره به میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی این دانشگاه نیز گفت: 400 میلیون ریال کمک‌های نقدی و 200 میلیون ریال کمک‌های غیر نقدی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان این دانشگاه اقلامی مانند پتو، پوشاک، اقلام بهداشتی، اقلام خوراکی، لوازم‌تحریر و لوازم‌خانگی به مناطق سیل‌زده ارسال کرده است.

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: