• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

پيگير اصلاح قانون انتخابات براي افزايش کرسي زنان در مجلس

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به زنان و جوانان

عضو فراکسيون اميد مجلس، گفت: طرحي براي اصلاح قانون انتخابات تدوين شده تا به موجب آن سهم زنان افزايش يابد لذا با انجام کارهاي کارشناسي به دنبال مکلف کردن احزاب براي قرار دادن سهمي در ليست‌هاي انتخاباتي به زنان هستيم.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل از خانه ملت، سيده فاطمه حسيني در توضيح طرح تعيين سهميه زنان در قانون انتخابات مجلس، گفت: تلاش براي افزايش مشارکت سياسي زنان در کشور همچنان ادامه دارد اما از مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي تدوين طرح تعيين سهميه زنان در قانون انتخابات خواستيم تا مطالعات تطبيقي انجام شود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در حال حاضر در ساير کشورها به سه روش براي رفع تبعيض استفاده مي‌شود، در واقع در حدود 170 کشور تبعيض مثبت در حال انجام است. در قانون اساسي برخي از کشورها تعداد کرسي زنان در مجلس مشخص است، در برخي از کشورها هم قانون، احزاب را مکلف کرده تا در ليست‌هاي انتخاباتي سهم مشخصي را به زنان اختصاص دهند لذا بعضي از کشورها تا سهم 50 درصدي هم براي زنان قائل شدند.
وي افزود: در کشور ما شيوه اول با موانع قانوني روبه رو مي‌شود، اما شيوه دوم را مي‌توان با اصلاح قانون پياده کرد. با اين شيوه دسترسي به شاخص اعتبار سياسي زنان افزايش و تسهيل مي‌شود. البته شيوه سومي هم وجود دارد به نوعي که هر گروهي مي‌تواند داوطلبانه کرسي‌هايي را به زنان اختصاص دهد، اين همان شيوه‌‌اي است که در کشور ما وجود دارد.
حسيني ادامه داد: در کشور ما جريان اصلاح طلبي در انتخابات دهم مجلس در تهران سهم 30 درصدي را براي زنان پذيرفت و اجرا کرد اما اين شيوه تا رسيدن به شاخص‌هاي مذکور فاصله دارد. مشارکت سياسي زنان در کشور ما هموارده مورد حمايت بوده و حضرت امام خميني (ره) هم نقش مهمي را در پيروزي انقلاب براي زنان قائل بودند. اما ارتقاي اين شاخص ضروري است.
عضو فراکسيون اميد رد مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: ما در حال بررسي راهکارهايي هستيم تا از طريق احزاب بتوانيم تبعيض مثبت را قائل شويم زيرا به اعتقاد برخي افراد تعيين عدد در قانون انتخابات مغاير قانون اساسي است لذا براي پخته شدن اين طرح به دنبال انجام کارهاي کارشناسي هستيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: