• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
×

خطا

There was a problem loading image 83db732e99dc468.jpg
There was a problem loading image 21.jpg
There was a problem loading image 43.jpg

افزایش و تعمیم نظارت و شفاف سازی، لازمه جلوگیری از بروز فساد و رانت است

استاندار سمنان با بیان اینکه شفاف‌سازی و همچنین تعمیم نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و دولتی قطعاً می‌تواند از بروز و رشد فساد جلوگیری کند، گفت: این امر مطالبه مردم است.

به گزارش پایگاه خبری  کارنامه فردا ،علی‌رضا آشناگر، در شورای امربه‌معروف و نهی از منکر استان سمنان که به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد ضمن بیان اینکه شفاف‌سازی و همچنین تعمیم نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها، می‌تواند از بروز و رشد فساد جلوگیری کند، تأکید کرد: اکثریت قریب به‌اتفاق مدیران ما در استان خوشبختانه مؤمن، دلسوز و انقلابی هستند هرچند هستند برخی افراد که بخواهند از قدرت خود سو استفاده کنند اما دغدغه ما نیز جلوگیری از فعالیت این‌گونه مدیران و رشد فساد است.

وی بابیان اینکه درزمانی که عملیات روانی گسترده همراه با غول‌های رسانه‌ای دشمنان، برای تهاجم فرهنگی و ضربه واردکردن به‌نظام دست‌به‌کار شده‌اند، باید از گسترش یاس در جامعه جلوگیری کنیم، تأکید کرد: در راستای امیدآفرینی، امروز دفاع از نظام و دولت به‌صورت بسیار کمرنگ موردتوجه قرار می‌گیرد که گهگاه گویا افراد تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار می‌گیرند و از این مهم غافل می‌شوند.

استاندار سمنان بابیان اینکه متأسفانه امروز دستگاه‌های زیادی در عرصه فرهنگی به‌صورت موازی انجام اقداماتی را بر عهده‌دارند اما تاکنون به توفیق مطلوبی دست نیافتیم، تأکید کرد: امروز اگر گسترش منکر به شکل وسیع درحال‌توسعه است، قطعاً مشکل و نقیصه‌ای در اقدامات ما برای ترویج امربه‌معروف وجود دارد.

آشناگر بابیان اینکه جامعه ما جامعه‌ای پیچیده است و ابزار تأثیرگذاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز پیچیده شده و نمی‌توان تنها با یک روش در این زمینه‌ها ورود کرده و توقع موفقیت داشت، بیان کرد: عدم موفقیت ما در امور فرهنگی، نبود تشکیلات نیست، همه ما وظیفه گسترش امربه‌معروف و نهی از منکر راداریم از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی ما نیز وظیفه اصلی و ذاتی آن‌ها جلوگیری از گسترش منکر است.

وی افزود: امروز باید برای مؤثر بودن اقدامات فرهنگی و دست‌یابی به موفقیت بیشتر، از ابزارهای نوین در این عرصه استفاده کنیم از سوی دیگر یکی از دغدغه‌هایی که چند سالی است از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز هست، توجه به آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق، اعتیاد، فساد اخلاقی، اختلاس، حاشیه‌نشینی و … است. ما مکلف هستیم تا در این حوزه‌ها ورود کرده و جدای از اعتبارات دولتی و اقدامات این‌چنینی، تلاش کنیم تا با فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی، به موفقیت در این عرصه دست‌یابیم.

استاندار سمنان گفت: همانگونه که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز تأکید شده، باید ضمن باور کردن امید، شوق امید را در جامعه گسترش دهیم و در این راه، کلام‌ها، سخنان و قلم‌های ما می‌تواند برای امیدآفرینی در جامعه مورداستفاده قرار گیرد.

آشناگر افزود: مسجد، پایگاه‌های مردمی، تلویزیون و حتی گوشی تلفن همراه هرکدام رسانه‌های بسیار مؤثر و مطلوب هستند که می‌توانیم از این فرصت برای مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان، به‌عنوان یک ابزار مؤثر استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه جایی که کار درست انجام می‌شود تبلیغ صورت بگیرد و جاهایی که کوتاهی صورت گرفته نیز باید برخورد لازم همراه با برطرف کردن نواقص در دستور کار باشد، گفت: فعالان دانشگاهی، آموزش‌وپرورش و نخبگان ما باید وارد این عرصه شوند و دست‌به‌دست دولت داده و مشکلات و کمبودهای این حوزه را برطرف سازند.

تصویر برداری همزمان از ۳ پلنگ در شاهرود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از تصویربرداری سه پلنگ ایرانی و یک یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران شاهرودخبر داد .

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،امیر عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ثبت تصویر از سه پلنگ ایرانی و یکیوزپلنگ آسیایی در ذخیره گاه زیستکره توران شاهرود خبر خوبی برای محیط زیست استان بود و تصاویر ضبط شده از سه قلاده پلنگ توسط دوربین تله‌ای در کنار یکی از آبشخورهای این پارک ملی تهیه شده است.

وی با بیان اینکه در این ذخیره گاه زیستکره بارها از پلنگ ایرانی ثبت تصاویر شده اما مشاهده همزمان سه قلاده از این گونه ارزشمند جانوری نادر است،افزود: تصاویر شاهد سلامت و وضعیت جسمی مناسب این‌گونه دارد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان بابیان اینکه دوربین‌های تله‌ای توسط یکی از عکاسان و دوستداران طبیعت در توران ثبت تصویر یک قلاده یوزپلنگ آسیایی را نیز به دنبال داشت، تاکید کرد: پویایی جمعیت جانوران وحشی در یک زیست بوم در گرو حفظ گونه‌های شاخص آن زیست بوم به‌خصوص گونه‌های چتر و پرچم است و پلنگ به عنوان گونه چتر و یوزپلنگ به عنوان گونه پرچم در این پارک ملی نقش بسزایی در پویایی جمعیت سایر گونه‌ها به‌خصوص طعمه‌های خود دارند.

اصلی ترین رسالت آموزش و پرورش، اصلاح رفتارهای اجتماعی است

دبیر کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استانداری بزرگترین آسیب امروز کشور را ابتلا به بیماری رفتاری در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، امیر بینایی، مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان در آیین نواختن زنگ سپاس معلم با اشاره به حدیث إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ گفت: کل کائنات برای اکمال اخلاق خلق شده اند و نبی مکرم اسلام(ص) برای انجام این مأموریت مهم مبعوث شده و بنظر می رسد اصلی ترین رسالت آموزش و پرورش درتأسی از سیره حضرت رسول(ص)، هدف آفرینش و اصلاح رفتارهای اجتماعی است.

بینایی افزود: البته آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند عهده دار این مسؤولیت سنگین شود و باید همه آحاد جامعه به ویژه شما معلمان، دانش آموزان و خانواده ها به دولت و نهاد آموزشی کمک کنند.

وی بزرگترین آسیب امروز کشور را ابتلا به بیمارهای رفتاری در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... عنوان کرد و ادامه داد سال 98 در حوزه آموزش باید سال نهضت اصلاح نظام رفتاری باشد.

دبیر کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی همچنین گفت: استانداری در این زمینه اقداماتی را با کمک آموزش و پرورش در دست اقدام دارد که از جمله می توان به تهیه و تدوین سند توسعه نشاط اجتماعی با در نظر گرفتن سه جامعه هدف معلم، دانش آموز و خانواده و همچنین تشکیل باشگاه سفیران امید، نشاط و حقوق شهروندی، برگزاری دوره های آموزشی مددکاری اجتماعی اشاره کرد.

سید عباس دانایی، فرماندار سمنان هم در این مراسم با بیان اینکه معلمان منشا رشد و موفقیت در کشور هستند گفت: شهید مطهری نماد بارز یک معلم فداکار و آزاده بوده و البته همه معلمان نیز دارای این ویژگی‌های بارز هستند.

مسابقات ملی موشک‌های آبی در دانشگاه سمنان

دبیر برگزاری مسابقات موشک‌های آبی دانشگاه سمنان گفت: 28 تیم از 13 دانشگاه کشور در پنجمین دوره مسابقات کشوری موشک‌های آبی حضور دارند.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،محمود عبدوس افزود : این مسابقات سراسری که از دیروز هشتم اردیبهشت‌ماه آغاز شده تا دوروز ادامه ودر با معرفی برترین‌های خود در سه بخش به کار خود پایان می‌دهد.
وی با بیان اینکه این مسابقات در سه بخش ارتفاع، برد و هدف در حال برگزاری است افزود: در مجموع 87 دانشجو از 13دانشگاه کشور در بخش‌های سه‌گانه این مسابقات شرکت کردند.
دبیر برگزاری مسابقات موشک‌های آبی دانشگاه سمنان اضافه کرد: دانشگاه پلي‌تكنيك اميركبير، دانشگاه تبریز، دانشگاه سمنان، دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه دامغان، غيرانتفاعي خيام و..از جمله دانشگاه‌های شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات کشوری موشک‌های آبی سمنان هستند.
وی با اشاره به برخی برنامه‌های جنبی در این مسابقات سراسری خاطرنشان کرد: برگزاري یک كارگاه علمی- آموزشي، برپایی نمایشگاه موشک‌های آبی و بازدید از ظرفیت‌های دانشگاه سمنان و...از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این مسابقات است.

زمین لرزه 3.9 ریشتری در سمنان و گلستان


زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر مرز استان های سمنان و گلستان را در حوالی کلاته خیج لرزاند
به گزازش پایگاه خبری کارنامه فردا ،به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 21 و 40 دقیقه جمعه در منطقه ای با طول 55.3 و عرض جغرافیایی 36.86 و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است.
مرکز زمین لرزه در 21 کیلومتری شهر کلاته خیج در استان سمنان بوده و با رامیان و نوده خاندوز استان گستان به ترتیب 22 و 24 کیلومتر فاصله دارد.
به گفته مسوولان ، تا کنون هیچ گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: