• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

دوکتابخانه روستایی درشاهروداحداث خواهد شد.

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

 

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان،بااشاره به احداث دو کتابخانه درشهرستان شاهرود گفت:تاپایان سال جاری این دو کتابخانه به بهربرداری می رسند.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، بابیان اینکه دو کتابخانه روستایی در شاهرود ایجاد می‌شود، گفت: این دو کتابخانه تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شوند.

نورعلی غلامحسین سما کوش ظهر در نشست ستاد کتابخانه‌های عمومی شاهرود به میزبانی فرمانداری، ضمن بیان اینکه روستای گلستان و دیزیج شهرستان شاهرود تا پایان سال جاری دارای کتابخانه می‌شوند، تأکید کرد: این دو کتابخانه در حالی ایجاد می‌شوند که نگاه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به ترویج فرهنگ مطالعه در روستاها خوشبختانه مثبت ارزیابی می‌شود و این امر سبب شده تاکنون ۷۲ کتابخانه عمومی در هشت شهرستان این استان راه‌اندازی شود.
وی بابیان اینکه این دو کتابخانه با پیگیری دهیاران و شورای اسلامی ایجاد می‌شود،

وی ابراز کرد: در روستاهای با جمعیت بالای هزار و ۵۰۰ نفر ایجاد کتابخانه طبق قانون ضرورت دارد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان همچنین به ظرفیت خیران شاهرودی نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه خیران این شهرستان در عرصه‌های مختلفی مانند بهداشت و درمان، مسائل مذهبی و ... صبغه‌ای طولانی دارند و لذا امیدواریم در حوزه‌تر وی فرهنگ مطالعه و کتابخانه‌های عمومی نیز شاهد مشارکت آن‌ها باشیم.
سما کوش تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان سمنان ازنظر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را نیز اولویت اجرایی این اداره کل دانست و تأکید کرد: خوشبختانه این اقدام بسته به اقلیمی که روستا یا شهر مدنظر و میزبان کتابخانه دارد، روی‌داده است.
وی با اشاره به‌ضرورت ساخت یک کتابخانه عمومی استاندارد در هر شهرستان استان سمنان نیز اشاره کرد و گفت: این امر نیازمند رسیدگی مسئولان است.

به46هزارنفر از جامعه ایثارگران استان سمنان خدمات رسانی شد.

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان با اشاره خدمات رسانی به جامعه ایثارگران گفت:ازجامعه ایثارگران استان سمنان46 هزارنفرازخدمات فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی قرار گرفته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،جابر حیدریان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات اظهار کرد: مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان زیرپوشش و حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد.
وی تصریح کرد: درمجموع این مؤسسه غیرانتفاعی و خودگردان است و شاکله مدیریتی آن بدین ترتیب برنامه‌ریزی شده که در هر استان یک شعبه دارد.
مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان بیان کرد: با توجه به نیاز استان سمنان و در چارچوب دستورالعمل‌ها در راستای خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران استان سمنان اقدام می‌شود و در این مسیر از کارشناسان امر، نخبگان و برجستگان نیز در مؤسسه بهره گرفته‌ایم که به پویایی جلسات کمک می‌کنند.

حیدریان گفت: ارائه خدمات در مرحله اول به جامعه هدف شامل خانواده‌های جانبازان، شهدا، آزادگان و خانواده‌های آن‌ها صورت می‌گیرد که دامنه جامعه هدف این مؤسسه را تشکیل می‌دهند.
وی تصریح کرد: آحاد مردم نیز می‌توانند از امکانات مجموعه ایثار سمنان استفاده کنند و نگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران، از حمایت به سمت توانمندسازی سوق داده شده است.
مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان افزود: دو هزار و 725 نفر شهید از استان سمنان در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب اسلامی شده است که خانواده‌های آنها، بیش از هفت هزار و 549 نفر را بالغ می‌شوند.
حیدریان بیان کرد: هفت هزار و 790 نفر از جانبازان استان سمنان نیز با درصد پنج تا 70 درصد جانبازی در استان سمنان وجود دارند که 29 هزار و 527 نفر از افراد تحت تکفل آنها نیز از خدمات مجموعه ایثار بهره‌مند می‌شوند.
وی گفت: 247 نفر از آزادگان استان سمنان نیز با خانواده‌های آنها که تقریباً یک هزار و 204 نفر می‌شوند، از خدمات فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی بهره‌مند هستند.

مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان تصریح کرد: 46 هزار و 70 نفر از اعضای جامعه هدف مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان زیرپوشش این مؤسسه قرار دارند که به‌تنهایی، 10 هزار و 244 نفر از آنها در شهر سمنان و روستاهای اطراف سکونت گزیده‌اند.
حیدریان بیان کرد: دسترسی مردم سرخه و مهدی‌شهر به زیرساخت‌های سمنان نیز مطلوب است و مجموعه ایثار سمنان، 16 هزار و 241 مترمربع مساحت دارد که در آن، 10 هزار و 263 مترمربع زیربنا احداث شده است.
وی با بیان اینکه بیشتر این خدمات از دولت دهم و تا سال 94 آماده‌سازی شده است، گفت: پروژه در فازبندی‌های مختلف و به‌تدریج بهره‌برداری و تجهیز شده است و امروز در بخش‌های درمانی، استخر شنا، سالن چندمنظوره، فوتسال، رزمی، بدن‌سازی و ... فعالیت می‌کند.
مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان با بیان اینکه ماهانه به‌طور میانگین سه هزار نفر فقط از بخش آبی مجموعه ایثار سمنان استفاده می‌کنند، گفت: در بخش‌های درمانی، به فعالیت‌های توان‌بخشی توجه بسیاری شده است و مرکز فیزیوتراپی و کاردرمانی این مؤسسه به بهره‌برداری رسیده و به مردم و جامعه هدف خدمات ارائه می‌کند.

حیدریان با اشاره به ارائه خدمات به معلولان جسمی- حرکتی و افراد دارای معلولیت‌های خاص گفت: خدمات توان‌بخشی مجموعه ایثار سمنان دارای رتبه خوبی در استان است.
وی تصریح کرد: در بخش توان‌بخشی این مرکز تاکنون 30 بیمار پذیرش شده‌اند و ظرفیت آن تا 50 نفر نیز وجود دارد.
مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان گفت: 15 واحد اقامتی سه تخته و سالن پذیرایی با ظرفیت 270 نفر و کیفیت مناسب در مجموعه ایثار سمنان ایجاد شده است که تلاش می‌شود تا پنج ماه آینده، ظرفیت این سالن به 500 نفر برسد.
حیدریان با اشاره به فعالیت‌های مرکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی ایثار سمنان که تاکنون 80 درصد تجهیزات آن آماده شده است، گفت: این مرکز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه پایش سلامت خیلی خوب در استان سمنان عمل نشده و ویزیت جانبازان و خانواده‌هایشان در منزل تا امروز تحقق نیافته است.
مدیر مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان سمنان بیان داشت: جانبازان درصد بالا و والدین شهدا طبق قانون می‌توانند در منزل ویزیت شوند و فعالیت‌های مربوط به اخذ مجوز در این بخش در دست انجام است و مصمم هستیم این مهم تا پایان امسال عملیاتی شود.

حیدریان تصریح کرد: استان سمنان یکی از پنج استان مجری طرح «محسنین» بوده و تلاش می‌شود تا جانبازان ضایعه نخاعی به مدت سه شبانه‌روز در استان سمنان اقامت یابند و از خدمات درمانی، تفریحی، اقامتی و پذیرایی استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به شمار بالای جامعه هدف ایثارگری در شهرستان شاهرود گفت: استخر مجموعه ایثار در شاهرود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر اعتبارات موردنیاز به‌موقع تخصیص یابد، پیش‌بینی می‌شود به‌زودی این استخر بهره‌برداری برسد و جامعه ایثارگران شهرستان شاهرود نیز از آن بهره‌مند شوند

رونمایی از چهار عنوان کتاب با خط بریل و موضوع دفاع مقدس در سمنان

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان از انتشار چهار عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان، به خط بریل ویژه نابینایان و با موضوع دفاع مقدس در سمنان خبر داد.

نورعلی غلامحسین نیاسماکوش گفت: این کتاب ها با همکاری اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان سمنان، بهزیستی استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر شده است.
وی اظهار داشت: این کتاب‌ها به نام های "مسیر آبی پرواز"، "بربام آسمان" مجموعه آثار نویسندگان استان سمنان، "بابا سلام" نوشته مهرناز نصیری و "یک آسمان پرنده" مجموعه شعر اعضای کارگاه شعر و انجمن ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در حوزه کودک و نوجوان است که با موضوع دفاع مقدس توسط بخش نابینایان کتابخانه مرکزی استان سمنان و کارکنان ستادی به خط بریل منتشر شده است.
سماکوش افزود: این اقدام فرهنگی با تلاش مهرداد فوادیان کتابدار بخش نابینایان، زهرا شیرخانیان کارشناس منابع و فاطمه مداح کارشناس همکاری‌ها و مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان منتشر شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان یادآور شد: این کتابها به صورت صوتی نیز تهیه و ارائه شده است.
این کتابها در همایش روز جهانی معلولین و با حضور سعید ناجی سرپرست استانداری سمنان و جمعی از مسئولان رونمایی شد.

رونمایی از چهار عنوان کتاب با خط بریل و موضوع دفاع مقدس در سمنان

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان از انتشار چهار عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان، به خط بریل ویژه نابینایان و با موضوع دفاع مقدس در سمنان خبر داد.

نورعلی غلامحسین نیاسماکوش گفت: این کتاب ها با همکاری اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان سمنان، بهزیستی استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر شده است.
وی اظهار داشت: این کتاب‌ها به نام های "مسیر آبی پرواز"، "بربام آسمان" مجموعه آثار نویسندگان استان سمنان، "بابا سلام" نوشته مهرناز نصیری و "یک آسمان پرنده" مجموعه شعر اعضای کارگاه شعر و انجمن ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در حوزه کودک و نوجوان است که با موضوع دفاع مقدس توسط بخش نابینایان کتابخانه مرکزی استان سمنان و کارکنان ستادی به خط بریل منتشر شده است.
سماکوش افزود: این اقدام فرهنگی با تلاش مهرداد فوادیان کتابدار بخش نابینایان، زهرا شیرخانیان کارشناس منابع و فاطمه مداح کارشناس همکاری‌ها و مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان منتشر شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان یادآور شد: این کتابها به صورت صوتی نیز تهیه و ارائه شده است.
این کتابها در همایش روز جهانی معلولین و با حضور سعید ناجی سرپرست استانداری سمنان و جمعی از مسئولان رونمایی شد.

اجرای ۱۰۰برنامه پژوهشی در کانون پرورشی فکری سمنان

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان از برگزاری بیش از۱۰۰برنامه پژوهشی دراستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،به نقل ازمدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان، مهدی جمال با اشاره به برگزاری این برنامه ها گفت:

با توسعه پژوهش در مراکز فرهنگی و هنری کانون، زمینه تحقق جامعه دانایی‌محور فراهم و با برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در کانون و فرصت مناسبی برای اشاعه و کاربست پژوهش‌های بنیادی و کاربردی ایجاد می‌شود.

وی در ادامه یکی از اهداف مهم این برنامه را توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش، معرفی پژوهشگران برتر و تقویت‌ساز و کارهای انگیزشی این فعالیت در کانون پرورش فکری عنوان کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان خاطرنشان کرد: تجلیل از پژوهشگران برتر استان در پاتوق‌های نوجوانی، بازدید از مراکز فنی‌ و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، بازدید اعضای نوجوان از کارگاه عرق‌گیری به‌صورت طبیعی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی کتاب‌محور با موضوع پژوهش، برگزاری نشست تخصصی با دعوت از کارشناسان حوزه پژوهش، برگزاری جشن پژوهش همراه با برپایی کارگاه عملی و مسابقات پژوهشی، معرفی شخصیت‌های مؤثر پژوهشگر، تهیه طرح دیواری مراحل پژوهش، بازدید اعضا از مرکز نجوم مجتمع فرهنگی و ‌هنری کانون پرورش فکری سمنان، بازدید از موزه سکه و برگزاری کارگاه تئوری و عملی آشنایی با سیر نقش‌ها و نمادها روی ظروف سفالی و سیر تحول خط روی سکه‌های تاریخی را برخی از برنامه‌های مربیان در هفته پژوهش است.

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: