• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

افتتاح مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان ( SCD ) در دانشگاه صنعتی شاهرود

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

این مرکز با هدف توانمند سازی مهارتی دانشجویان با رویکرد اشتغال ،آیین افتتاح این مرکز در محل سالن اجتماعات دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردابه نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان؛ محمدمهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این آئین ضمن گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به گزارش مركز آمار ایران در خصوص نرخ بیكاری اشاره نمود و افزود: نرخ بیكاری كل ۱۱/۷درصد و دانش آموختگان ۱۸/۳ درصد است و باید برای رفع این معضل سالی یك میلیون شغل ایجاد شود.
وی با تاكید بر اصلاح سیاست¬های اقتصادی و تحول در آموزش، ایجاد مركز ارتقای شایستگی¬های حرفه ای دانشجویان را در پاسخ به نیازهای مهارتی دانشجویان و دانش¬ آموختگان دانشگاهی بر اساس نیاز بازار كار و ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی به آنها دانست.
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در ادامه افزود: به بیان مصوبات پیشین دانشگاه پرداخت و افزود: طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانش¬ آموختگان دانشگاهی با رویكرد اشتغال مصوبه 3/9/1393 شورای عالی اشتغال ، بند (ت) ماده 4 برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه اشتغال فراگیر مصوب ۱۸/۲/۱۳۹۶ ستاد اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل ایجاد مراكز ارتقاء شایستگی¬های حرفه ¬ای دانشجویان در دانشگاه ها، بخشنامه شماره 10550/100/96 مورخه 31/3/1396 معاون محترم وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری 1389 برای تاسیس مركز ارتقای مهارت دانشجویان در این دانشگاه از جمله مصوبات اخیر دانشگاه است.
محمد مهدی فاتح، توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای برآوردن نیاز كشور به منابع انسانی كارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای و فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته ¬های مختلف دانشگاهی و استفاده از ظرفیت¬های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت¬ها و تكالیف سازمانی ر ا از اهداف این مركز عنوان نمود.
وی با اشاره به رتبه ¬بندی جهانی تایمز در سال ۱۳۹۷، به حضور دانشگاه صنعتی شاهرود به همراه ۲۹ دانشگاه از ۲۶۴۰ دانشگاه ایران در جمع دانشگاه¬های برتر جهان اشاره كرد و افزود : دانشگاه همچنین موفق به كسب رتبه ۳۳۰ در بین ۷۲۰ دانشگاه سبز جهان و كسب رتبه ۶ در بین ۱۶ دانشگاه سبز ایران گردیده است.
فاطمه منصوری مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان نیز با حضور در این جلسه ضمن تبریك فرا رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران با بیان شعار «هر جوان یک مهارت » به اهمیت مهارت آموزی دانشجویان تاكید نمود و همكاری مشترك سازمان فنی و حرفه ¬ای و دانشگاه¬ها را فتح بابی برای جلوگیری از معضل بیكاری عنوان و خاطر نشان كرد: انتقال فضای مهارتی به دانشگاه ها، ضمن توانمند سازی دانشجویان، زمنه ورد به بزار کار را برای آنان مساعد خواهد کرد و مركز ارتقای مهارت حرفه ¬ای دانشجویان SCD در همین راستا ایجاد شده است.

منصوری در ادامه با اشاره به تاثیر آموزش و تقویت مهارت در فضای كسب و كار و رونق اقتصادی و كاهش نرخ بیكاری ، بر ارتقا صلاحیت حرفه¬ ای دانشجویان و ایجاد بستر برای تعاملات بیشتر و محقق كردن اهداف و مهارت¬های فنی و تخصصی تاكید كرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان توانمندسازی جوانان را لازمه بهبود اوضاع كنونی اشتغال جامعه عنوان و تصریح کرد : برپایی نهضت مهارت آموزی نیازمند اتحاد استراتژیک جهت به اشتراک گذاشتن ظرفیت ها برای ارائه آموزش های مهارتی اثربخش است

در پایان این آئین، مجوز تاسیس مركز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD) از سوی فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان به دكتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود اعطا گردید.

خبرنگار-محمد پورتقی

نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه شهر سمنان در دیدار با مسئولین شركت آب و فاضلاب شهری فرهنگ سازی و استفاده بهینه از آب نهادینه شود

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

طاهری مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان سمنان به اتفاق جمعی از مدیران ، معاونین و کارشناسان شرکت بمناسبت دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضرت آیت ا.... شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم شهر سمنان دیدار و ملاقات نمودند .

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردابه نقل ازروابط عمومی آبفای استان سمنان، آیت ا... سید محمد شاهچراغی ضمن تبریک دهه مبارک فجر و فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند : بحمد ا.... انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی داشته که چهل سال از عمرش می گذرد . دهه فجر از دهه های شادی وخوشحالی بوده و باید از آن یاد کرد ، در بدو ورود امام تمامی مردم ایران خوشحال بودند وروز 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید این روز مبارک می باشد

نماینده ولی فقیه در مورد کمبود منابع آبی افزودند : ترویج فرهنگ استفاده بهینه از آب باید نهادینه شود و شبکه های آبرسانی اصلاح و برای ذخیره سازی نزولات آسمانی چاره اندیشی و برای فصل تابستان و تامین آب مورد نیاز مردم از هم اکنون باید برنامه ریزی شود .

در ابتدای این دیدار دکتر محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان بیان داشت : طرح مهام یکی از طرحهایی موفقی بود که در مدارس ابتدایی در سطح استان انجام شد که هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه در مصرف آب بوده که در کل نتایج خوبی داشته ایم .

در ادامه طاهری افزود:‌ امسال بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چهل پروژه آماده بهره برداری گردیده و هشت پروژه با قابلیت شروع شدن (‌کلنگ زنی ) برای مردم شریف شهرها استان بوده ، که این خدمات ارائه می گردد و شامل پروژه های آب ، فاضلاب ، مخازن ، توسعه های شبکه های آب ، اصلاح شبکه ها و ..... می باشد.

 

خبرنگار-ارمین پورتقی

بیش از100 برنامه فرهنگی،هنری درچهلمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی در استان سمنان برگزار خواهد شد.

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از برگزاری بیش از 100 برنامه در مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این استان خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر فضیلت که ریاست کارگروه اجتماعی و فرهنگی ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این استان را نیز بر عهده دارد روز دوشنبه در نشست خبری مسوولان پنج کارگروه این ستاد به خبرنگاران افزود: برگزاری جشن انقلاب و تجلیل از چهل نفر از اصحاب فرهنگ و هنر و نیز تهیه و چاپ کتاب توسعه فضاهای فرهنگی و هنری این استان در سال های بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با قبل از انقلاب از دیگر برنامه های این کارگروه است.
وی در ادامه از برگزاری سوگواره مهر محرم و تجلیل از برترین های آن همزمان با دهه فجر را از دیگر برنامه های ذکر کرد و گفت: توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و ارائه تولیدات آثار هنری در زمینه های تئاتر، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، شعر و سایر حوزه ها، امروز هنرمندان ایران اسلامی حرف برای عرضه به دنیا دارند.
فضیلت دیدار با هنرمندان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، برگزاری 16 برنامه قرآنی فرهنگی، پخش فیلم با موضوع انقلاب اسلامی، برپایی نمایشگاههای فرهنگی در موضوعات کتاب، نقاشی و محصولات فرهنگی، برگزاری شب شعر آئینی، رونمایی از موسیقی حماسی با موضوع حمایت از کالای ایرانی و برگزاری مسابقه های فرهنگی از جمله طراحی پوستر، شعر انقلاب و نیز فراخوان مسابقه عکاسی شکوه حضور را از دیگر برنامه های کارگروه اجتماعی فرهنگی استان سمنان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد.
در این نشست خبری مسوولان کارگروه های خانواده و بانوان، دانشگاهیان و علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی و نیز روستا و محرومیت زدایی به بیان برنامه ها و عملکرد انقلاب اسلامی در چهل سالگی آن در این بخش ها پرداختند

خبرنگار-محمد پورتقی

صندوق صوتی وتلفن گویا در کانون سمنان راه اندازی شد.

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان از راه اندازی سیستم صندوق صوتی وتلفن گویا درکانون خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل ازروابط‌عمومی اداره‌کل کانون استان سمنان، محمد ناظری با اشاره به از راه‌اندازی صندوق صوتی و سیستم تلفن گویا در این اداره‌کل خبر داد و در ادامه افزود: اهمیت تکریمو جلبرضایتاربابرجوع به‌عنوان یکی از مباحثبسیارمهمدرسازمان‌هاو دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: تکریمو گرامی‌داشتنمردم در تمامیادیانو فرهنگ‌هاجایگاهوالاییداردو دراسلامنیزبر آنتأکیدویژه‌ایشدهاست.

ناظری در ادامه، تکریمبهاربابرجوع رانهبه‌خاطردستورالعملوبخشنامه؛بلکهبه‌عنوانیک وظیفهانسانیودینی،باعث خشنودیخداوند دانست.

وی هم‌چنین، تکریممردموجلبرضایتاربابرجوع رایکیازهفتبرنامهتحولکشورعنوان و خاطرنشان کرد: احتراموتکریماربابرجوعوبه‌دستآوردنرضایتمندیمردمدرسیستمادارینظام اسلامیایران،هدفنهایی طرحتکریماست.

ناظری تصریح کرد: کاربران می‌توانند با صندوق صوتی به شماره  ۳۳۴۳۳۲۳۲ تماس گرفته و پیام خود را ارسال کنند.

وی در پایان تأکید کرد: برای تسریع در برقراری ارتباط با واحدهای داخلی اداره‌کل کانون استان سمنان نیز تلفن گویا به شماره‌های ۳۳۴۴۳۸۲۳ و ۳۳۴۴۳۹۲۳ راه‌اندازی شده و آماده ارائه خدمت و پاسخ‌گویی به مراجعان است.

خبرنگار-محمد پورتقی

تجلیل از شاعران و پیشکسوتان و نوجوان قرآنی میامی در سمنان

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

 این مراسم که با حضور حجت الاسلام والمسلمین خسروی مدیرکل آموزش و توسعه مشارکتهای معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , حجت الاسلام والمسلمین فضیلت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و جمعی از  مسئولین در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،در این آیین عباس سائمی پیشکسوت قرآنی، فاطمه پیاده کوهسار حافظ بالای پنج جزء زیر ١٥ سال، طیبه توکلی خواه  از شهرستان میامی و  صالحی، بندری و کریمی برگزیدگان بخش شعر هفته قران و عترت استان سمنان تجلیل شدند.

بخش شعر هفته قران و عترت استان سمنان به میزبانی شهرستان میامی و باارسال ١٠١ اثر برگزار شد که در پایان از سه شاعر برتر تجلیل شد.

خبرنگار-ارمین پورتقی

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: