• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

نخستین دوره فنی تخصصی آموزش ترانس رکتیفایر در شرکت گاز استان سمنان برگزارشد.

نوشته شده توسط Super User در . ارسال به فرهنگی

این دوره اموزشی فنی در دوجنبه تئوری وعملی درشرکت گازاستان سمنان برگزار شد،که این دوره آموزشی در راستای ارتقای دانش و توان پرسنل برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردابه نقل ازسایت اداره گاز استان سمنان،علیرضا اعوانی رئیس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان سمنان در راستای فرآیند اجرایی مدیریت خوردگی، از برگزاری اولین دوره تئوری و عملی "فنی تخصصی" آموزش ترانس رکتیفایرهای حفاظت کاتدی در این شرکت خبر داد و گفت: این دوره آموزشی در راستای ارتقای دانش و توان پرسنل مرتبط با مبحث حفاظت کاتدی و با هدف استفاده بهینه از ترانس رکتی فایرهای متنوع موجود در سطح شرکت ملی گاز ایران وهمچنین افزایش بهره وری در بکارگیری آنها برگزار گردید.
وی افزود: با توجه به عدم تعریف این دوره در استاندارد تقویم آموزشی شرکت، نظر به اهمیت آن به عنوان دوره ضروری و تخصصی کارکنان، برگزاری دوره مذکور در سطح شرکت ملی گاز ایران در دستور کار قرار گرفت.
رئیس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان سمنان افزود: در این دوره شرکت کنندگان با ساختار انواع ترانس ها، اجزای آنها، نحوه بهره برداری، رفع عیب وکنترل بصورت تئوری وعملی آشنا شدند.
اعوانی در پایان گفت: امید است با اجرای این دوره، شاهد نتایج مثبتی از جمله بهبود عملکرد واحدهای بهره برداری، بازرسی، مهندسی واجرا، در حوزه حفاظت کاتدی وافزایش توانمندی پرسنل ذیربط در رفع اشکالات و تعمیرات اساسی ترانسها در سطح مجموعه شرکت ملی گاز ایران باشیم.
لازم به ذکر است: این دوره با حضور فراگیران از واحدهای بازرسی، بهره برداری و مهندسی شرکتهای گاز استان های سمنان، کرمان، همدان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اراک، گرگان و البرز به میزبانی شرکت گاز استان سمنان برگزار گردید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

فردیس
اهداء کتاب
گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا