• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

اولین نشست مشورتی کارشناسان فرهنگی منطقه شش

نوشته شده توسط مدیر فنی در . ارسال به فرهنگی

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،اولین نشست مشورتی کارشناسان فرهنگی منطقه 6به میزبانی استان سمنان برگزارشد
اولین جلسه مشورتی کارشناسان فرهنگی منطقه 6(سمنان، قزوین، قم و البرز) به میزبانی استان سمنان با حضور سعید مجیدی ،رئیس اداره ترویج و تبلیغ نهاد کتابخانه‎‌های عمومی کشور؛ سعید دهقانلو، معاون اداره کل کتابخانه‌‌های عمومی استان سمنان؛حسن ابوالحسنی، کارشناس فرهنگی اداره کتابخانه‌های عمومی استان البرز؛ قاسم ریؤفی، کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان؛ محبوبه غیاثوند،کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین ورقیه حیدری، کارشناس فرهنگی استان قم در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برگزارشد.
سعید مجیدی رئیس اداره ترویج و تبلیغ اداره‌کل فرهنگی نهاد کتابخانه‎‌های عمومی کشوردر این نشست با اشاره به مطلب که جشنواره کتابخوانی رضوی فرصتی برای ترویج سیره ائمه اطهار (ع) است بیان داشت: هرگونه فعالیت در راستای گسترش فرهنگ رضوی بسیار ارزشمند است که پاداش آن در پیشگاه خداوند محفوظ‌است.
وی با اشاره به آغاز روند اجرایی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی افزود: یکی از اهداف برگزاری نشست‌های منطقه‌ای آسیب‌ شناسی هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای برگزاری نهمین جشنواره است.
همچنین وی با اشاره به اینکه فعالیت جشنواره کتابخوانی منحصر به ستاد نیست اظهار داشت: همه همکاران در استان ها باید برای تشویق و ترغیب اقشار مختلف مردم برای شرکت در مسابقه کتابخوانی رضوی به فراخور مساعدت و همراهی کنند.
در ادامه سعید دهقانلو معاون اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان نیزضمن بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره‌ها بحث و تبادل نظر و آسییب‌شناسی مسائل فرهنگی و استفاده از تجربیات سایرین در حوزه توسعه و ترویج کتابخوانی است اظهار داشت: عملکرد استان سمنان در حوزه برنامه‌های فرهنگی مطلوب است.
وی همکاری و همدلی همکاران ستادی و کتابدار در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی لازمه موفقیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی دانست.
در خاتمه کارشناسان فرهنگی به بحث و تبادل نظر پیرامون نکاتی در خصوص نهمین جشنواره کتاخوانی رضوی و سایر برنامه‌های فرهنگی در استان‌ها پرداختند و همچنین از بخش کودک کتابخانه مرکزی استان سمنان، کتابخانه عمومی شهید شاطری سمنان و کتابخانه روستایی شیخ محمد مزدقانی شهرستان سرخه بازدید کردند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: