• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

دستورالعمل اجرایی کمیته مستندسازی

1- تشکیل کمیته مستندسازی با حضور روسای محترم ادارات ذیربط
2- تهیه، تدوین و ارائه طرح های جدید و مناسب برای جمع آوری اطلاعات جهت مستندسازی آثار توسط اعضای کمیته
3- برقراری تماس باواحد های ستادی جهت اخذاطلاعات لازم به منظورمستندسازی اطلاعات
4- ثبت و ضبط اطلاعات
5- تشکیل کمیته فرعی متشکل از کارشناسان ادارات ذیربط به منظورپیگیری و اقدام به موقع امور مرتبط با کمیته
6- برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تهیه و تجمیع اطلاعات در زمینه تاریخچه سازمان و ادارات، نیروی انسانی، پروژه ها، طرح ها و برنامه ها، سیستم مالی و سرمایه گذاری، افتخارات، طرح های افتخاری.
7- بررسی و انعکاس دیدگاهها و نظرات کارکنان در ارتباط با فعالیتها و اقدامات انجام شده به منظور ثبت و تجمیع آثار
8- پیگیری نامه های ارسالی از طرف دبیرخانه کمیته مستندسازی
9- تهیه و تنظیم گزارشات ادواری منظم از فعالیت های انجام شده در هر ماه و ارائه آن در جلسه
10- نظارت بر انجام درست و به موقع وظایف برنامه ریزی شده هر اداره
11- تهیه لیست از افتخارات کسب شده ادارات مختلف از زمان تاسیس
13- تهیه لیست از مدیران ارشد و مدیران میانی
15- هماهنگ عمل کردن اعضای کمیته جهت مستندسازی آثار در هر بخش
16- برنامه ریزی جلسات کمیته مستندسازی،اطلاع رسانی و بررسی اقدامات انجام شده هر اداره توسط دبیرخانه کمیته
17- برنامه ریزی جهت تهیه مصاحبه ، گزارش و عکس از مسوولان به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
18- تشکیل کمیته نظارت به منظور پیگیری امور مربوط به مستندسازی
20- تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
21- تهیه تاریخچه انواع خدمات با همکاری ادارات ذیربط
22- برگزاری جلسات کمیته مستندسازی به طور مستمر و مداوم
23- تجمیع اطلاعات و مستندسازی آثار توسط دبیرخانه کمیته
24- چاپ کتاب مستندات از طریق اداره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

فردیس
اهداء کتاب
گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا