• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

یاداشت مدیرمسئول پایگاه خبری کارفردا بمناسبت روز سالمند

به نام خالق قلم

سلام علیکم

نهم مهرماه فرصت بسیار مغتنمی است به نقش سازنده و موثر سالمندان ایمان و باور قلبی پیدا کنیم چون بدون شک همه ما دوران سالمندی را تجربه خواهیم کرد پس آن را با بهترین وضعیت جسمانی - روانی و اجتماعی تبدیل به دوره ای فعال ، مشارکت جویانه و لذت بخش کنیم .

به نظر بنده سالمندی دوره منزلت وفرزانگی است یقینا می بایستی با حفظ کرامت و احترام این عزیزان از تجربیات چشمگیر ، مهارتها و انرژی آنها به بهترین شکل ممکن بهره گیری کرد .

درپایان یاد آور می شوم که بیاد منادیان مهربانی باشید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

آمار بازدید از سایت

امروز
دیروز
120
406

پیش بینی امروز
384

فردیس
اهداء کتاب
گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا