• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ حوزه همفکری‌ اجتماعی‌ است‌

  در شرایط امروزه حوزه فرهنگ بدلیل گستردگی و پیچیدگی حوزه فرهنگ و هنر بدون همکاری و مشارکت سایر سازمان‌ها و نهادها نمی‌توان بر مشکلات این حوزه فائق آمد چرا که ثمره‌ی‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌، همفکری‌ اجتماعی‌ است‌.

بنابرین ‌ فرهنگ‌ می‌تواند نظام‌ ارتباطات‌ جامعه‌ را توسعه‌ دهد.

بهتره بگویم هیچ زبانی را گویاتر، برهان‌تر و جذاب‌تر از زبان هنر نمی‌شناسم. در مقوله هنر شک نکنید چرا که اگر میلیاردها تومان هزینه کنیم اما اگر از کانال هنر نباشد یقیناً تاثیرگذار نخواهد بود و یکی از دلایلی که عدم موفقیت در معضلات و آسیب های اجتماعی هست همین است که از کانال هنر وارد نشده است چرا که فرهنگ نیازهای فکری انسان را تامین می‌کند و بر همین اساس چنانچه نظام تحقیق و آموزش و تبلیغ در جامعه درست سازماندهی نشود جامعه هم از لحاظ اقتصاد و هم فرهنگ دچار مشکل خواهد شد.

حال اگر هر کاری را درحوزه عمرانی انجام دهیم آخرش می گویند این از وظایف این مجموعه می باشد ولی اگر یک کار فرهنگی و هنری ماندگار انجام دهند همیشه د رتاریخ ثبت خواهد شد

ابراهیم پورتقی _مدیرمسئول پایگاه خبری کارنامه فردا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

آمار بازدید از سایت

امروز
دیروز
121
406

پیش بینی امروز
384

فردیس
اهداء کتاب
گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا