• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

نشست انجمن خیرین کتابخانه ساز برگزارشد


سومین نشست انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان گرمسار در کتابخانه عمومی علامه طباطبایی این شهرستان بر گزارشد.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا،سومین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان گرمسار در سالجاری با حضور اعضای انجمن در سالن کتابخانه عمومی علامه طباطبایی گرمسار تشکیل شد.
حسن نورمحمدی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گرمساردر این جلسه با اشاره به این مطلب که انجمن خیرین کتابخانه ساز یک نهاد کاملا فرهنگی ، اجتماعی و مردمی است بیان داشت: این نهاد غیر دولتی بعنوان بازویی پرتوان برای اداره کتابخانه ها محسوب می شود
وی با اشاره به این مطلب که با برنامه ریزی دقیق و عملیاتی شدن فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی در راستای تقویت فضای کتاب و کتابخوانی بخش عمده ای از مطالبات جامعه در این حوزه مرتفع خواهد شدگفت: فعالیت انجمن خیرین کتابخانه ساز نقش بسزایی را در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارد.
در ادامه اسماعیل عرب معصومی رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان گرمسار نیز با اشاره به این مطلب که باید برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه برنامه ریزی شود اظهار داشت: برگزاری برنامه های فرهنگی در کتابخانه ها موجب ترویج فرهنگ مطالعه می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

فردیس
اهداء کتاب
گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا