درباره ما

خوانندگان محترم
شما میتوانید اخبار، یادداشت ها ورویدادهای خود را برای در ج در پایگاه خبری کارنامه فردا ،خبرگزاری آریا ،روزنامه مناقصه مزایده و نشریه ندای مردم دواستان از طریق کانالهای ارتباطی به شرح ذیل برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی و تایید به نام ارسال کننده منتشر شود. همچنین امکان عضویت به عنوان شهروند خبرنگار در پایگاه خبری کارنامه فردا فرآهم شد

شماره تماس: 09191313063
تلفکس :02333338701
آدرس پست الکترونیکی :ebrahim-7720@yahoo.com
ایستاگرام :ebrahimportaghi
لینک گروه :
@nedamardomkarnameyefarda